A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 575
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : PLLA
Long Form : poly(L-lactide)
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PDLA 46  111 
PCL 32  7583 
SEM 32  43090 
DSC 26  11845 
PLGA 26  5858 
HA 21  31643 
PLA 21  6224 
PEG 17  17069 
AFM 14  16410 
10  ECM 14  26666 
11  u-HA 12  25 
12  PDLLA 11  378 
13  XPS 11  10751 
14  PBS 10  8711 
15  TEM 10  26347 
16  XRD 10  20333 
17  ALP 14648 
18  FTIR 20905 
19  SC 18122 
20  CS 33620 
21  L-LA 71 
22  BMSCs 5372 
23  PDA 8736 
24  PHB 2478 
25  POM 1948 
26  ROP 4407 
27  Tg 8187 
28  beta-TCP 1340 
29  CT 117844 
30  DLS 6482 
31  DOX 9921 
32  HAP 3695 
33  SBF 2359 
34  BMS 3007 
35  BVS 623 
36  GAG 4098 
37  hMSCs 3216 
38  MW 5651 
39  NPs 19364 
40  PEO 2449 
41  PGA 2910 
42  PU 3046 
43  DCM 6671 
44  DES 8953 
45  DPD 2564 
46  FESEM 3590 
47  GPC 2644 
48  IBU 638 
49  LbL 2431 
50  MWCNTs 2692 
51  PE 30453 
52  PLCL 168 
53  SMCs 3943 
54  TCP 3102 
55  TIPS 2516 
56  VEGF 38704 
57  AA 28546 
58  ACL 11352 
59  ATR-FTIR 1815 
60  BG 4519 
61  BMP-2 3288 
62  CMC 6763 
63  CMs 1623 
64  CNC 1590 
65  DEX 7849 
66  DMA 3103 
67  DMSO 7654 
68  DT 5920 
69  e-beam 180 
70  ES 18506 
71  EtO 289 
72  FPF 429 
73  GO 18325 
74  Hyp 1146 
75  MCA 9170 
76  MSCs 20541 
77  MSNs 1727 
78  MTX 10168 
79  NF 10317 
80  PCA 24428 
81  PCBM 279 
82  PLAs 136 
83  PLLGA 14 
84  PMMA 6245 
85  PMs 1273 
86  PPy 1198 
87  PS 26998 
88  SCs 3291 
89  SEC 3372 
90  TGA 7324 
91  WAXD 315 
92  ADSCs 2003 
93  alpha-SMA 5102 
94  ata-PHB
95  BMPs 2964 
96  BSA 15339 
97  c-HA
98  CHWs 1278 
99  CNTs 4689 
100  Col I 605