A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 168
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : PMV
Long Form : prolonged mechanical ventilation
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ICU 17  24874 
CI 14  216004 
MV 13  7053 
OR 10  117493 
LOS 13206 
RCC 12399 
CABG 13723 
HR 80497 
IQR 13088 
10  LTACH 38 
11  LTAC 53 
12  COPD 28600 
13  NHI 815 
14  ROC 29603 
15  CCI 5140 
16  CPB 8811 
17  FIM 1991 
18  ICUs 3994 
19  IPP 1353 
20  PS 24279 
21  QALE 138 
22  RWC 510 
23  ACC 10248 
24  AUC 35737 
25  BMI 76493 
26  BRH 48 
27  CHD 20453 
28  ESRD 11857 
29  ISS 5748 
30  LR 7759 
31  LVEF 9344 
32  MRC 1977 
33  PICU 2463 
34  QALY 3745 
35  RACHS 31 
36  RRT 3006 
37  SOFA 1910 
38  VAP 2942 
39  AAAD 135 
40  ACMV 82 
41  AIS 7698 
42  AKI 10367 
43  AMD 9954 
44  ANN 3928 
45  ANNs 1247 
46  APACHE 1494 
47  APACHE II 1436 
48  APS 5351 
49  ARDS 8315 
50  ASA 7960 
51  ATAAD 95 
52  ATC 2060 
53  AUROC 2454 
54  BUN 4278 
55  C.5 DT
56  CBP 2657 
57  CCT 4546 
58  CHI 1668 
59  CIR 868 
60  CIRS 267 
61  CIs 18493 
62  CPAP 5358 
63  CrCl 934 
64  CRF 11437 
65  CRI 1520 
66  CRS 6184 
67  CVP 2107 
68  CXR 857 
69  DRG 8622 
70  DRW 54 
71  DS 13094 
72  EEF 134 
73  EF 12980 
74  EGD 1281 
75  eGFR 9846 
76  EIT 1367 
77  ES 17014 
78  FTE 492 
79  GCS 5765 
80  GDP 2082 
81  GOLD 1067 
82  HAS 981 
83  Hb 12575 
84  HC 15211 
85  HCU 252 
86  HFCWO 54 
87  HPCA 44 
88  IABP 1558 
89  ICF 3017 
90  ICU-AW 41 
91  ICURSS
92  IMT 6439 
93  ISRIRC
94  LAP 2427 
95  LC 19722 
96  LCA 4596 
97  LCOS 114 
98  LDLT 2415 
99  LRs 654 
100  LSS 1599