A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 134
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : PS
Long Form : plaque score
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
IMT 23  5985 
CAL 2646 
GI 17020 
MBL 2948 
PPD 5062 
SBI 870 
CAD 25281 
CCA 4800 
CI 182211 
10  CIMT 2779 
11  hs-CRP 6371 
12  LDL-C 9662 
13  PN 6384 
14  SRP 2332 
15  ACE 17348 
16  AI 10488 
17  BS 4334 
18  CKD 18553 
19  CRP 25414 
20  CVD 24517 
21  Hcy 2934 
22  HD 24856 
23  maxIMT 14 
24  MPS 3640 
25  PD 60727 
26  PWV 3317 
27  RA 49995 
28  ROC 23850 
29  VFA 1899 
30  1,5-AG 168 
31  AA 21465 
32  AACS 48 
33  ABI 3637 
34  AD 68787 
35  ADLs 1375 
36  AMI 14489 
37  anti-CCP 480 
38  aPDT 332 
39  apo A-l
40  apoB 2812 
41  baPWV 1045 
42  BMI 66294 
43  BOMP 21 
44  BOP 1427 
45  CACS 548 
46  carotid-US
47  CAVI 433 
48  CCA-IMT 234 
49  CENTRAL 4818 
50  CHD 18735 
51  cICAM-1 62 
52  cSBP 95 
53  CSF 32659 
54  CVE 386 
55  DHA 8104 
56  DHEA 3897 
57  DHEAS 2802 
58  DHLA 185 
59  DL 2556 
60  DWMH 74 
61  E/A 254 
62  ECG 14491 
63  EDN1 168 
64  EH 2761 
65  EHT 481 
66  ELC 271 
67  EPA 6690 
68  ESKD 556 
69  ESR 7897 
70  ET-1 7889 
71  F-tes
72  FBS 3633 
73  FLAIR 1570 
74  FLD 525 
75  GBI 352 
76  GS 7506 
77  HbA1c 3385 
78  HDL 17156 
79  HDL-C 9261 
80  IAD 620 
81  ICAS 245 
82  iHD
83  IL 50462 
84  IL-1ra 2744 
85  LD 11842 
86  LI 4532 
87  LV 30739 
88  MA 9050 
89  MACEs 809 
90  MCP-1 6605 
91  meanIMT
92  MFV 229 
93  MHD 1085 
94  MI 27985 
95  MIMT
96  MMP-9 4200 
97  MMPs 10445 
98  MRIs 452 
99  MS 51987 
100  non-HDL-C 404