A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 76
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : PrE
Long Form : primitive endoderm
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ICM 38  2542 
EPI 35  4447 
TE 15  7472 
ES 16578 
ESCs 3488 
PE 26352 
RA 53995 
EC 22123 
FGF 4897 
10  TS 11640 
11  PTHrP 2493 
12  VE 5422 
13  EMT 17025 
14  ESC 2993 
15  Dab2 142 
16  EBs 1171 
17  Fgfr 19 
18  hESC 1218 
19  mESCs 756 
20  PDGFRalpha 454 
21  ROS 61963 
22  S1P 3773 
23  ActA 42 
24  aPKC 359 
25  BMP 5086 
26  CCNE1 72 
27  dbcAMP 1343 
28  DE 4456 
29  DE-Hep
30  DE-Prog
31  Dvl2 40 
32  EMI 719 
33  EpiSC 32 
34  EPSCs 1050 
35  ERK 14474 
36  EVs 3400 
37  ex 209 
38  ExEn 18 
39  FA 23144 
40  FGF4 84 
41  FZD 194 
42  GSK3beta 1441 
43  GSLs 544 
44  HCI 439 
45  hPFCs
46  HTS 3577 
47  iPS 1769 
48  iPSCs 3921 
49  iTSCs
50  iXCI
51  iXENs
52  KO 9182 
53  MbetaCD 464 
54  mESC 266 
55  METH 1744 
56  NAC 10877 
57  nEnd
58  NOX 1611 
59  NRX 31 
60  PDGF 7758 
61  PECAM-1 597 
62  PSC 3825 
63  PTH 12455 
64  RalGEFs 15 
65  RARs 796 
66  RasGEF
67  ROCK 1042 
68  RSU-1 20 
69  Seq 47 
70  SFKs 531 
71  SL 5225 
72  SMCs 3631 
73  Sna 13 
74  TGF 9176 
75  TSCs 299 
76  Xi 220