A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 195
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : QAC
Long Form : quaternary ammonium compound
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
MICs 4219 
MRSA 17727 
BAC 5095 
MIC 13445 
PAA 3361 
SEM 38804 
AIV 1253 
AMR 3237 
BC 16107 
10  CNS 43200 
11  MBCs 479 
12  QACs 213 
13  SMR 3313 
14  WWTPs 1975 
15  ARGs 1571 
16  BDMDAC
17  CIP 1960 
18  CLSM 3445 
19  CPC 3374 
20  EPS 7477 
21  HA 29402 
22  LOD 9478 
23  MBC 5132 
24  MDR 14338 
25  MGEs 461 
26  MLST 4085 
27  MSSA 2269 
28  PCR 59975 
29  PFGE 6948 
30  PS 24778 
31  PVC 3291 
32  PVDF 1731 
33  PVL 2783 
34  rep-PCR 533 
35  RT 32839 
36  VSV 2593 
37  AB 3598 
38  AdV 755 
39  AFM 15354 
40  AHP 1701 
41  AMB 280 
42  AMP 4042 
43  APEC 562 
44  API 2591 
45  AUA 511 
46  BA 9570 
47  BACs 744 
48  BAK 381 
49  BAT 4680 
50  BDMA 16 
51  BKC 95 
52  BMA 772 
53  BZK 53 
54  C.S 12 
55  Ca bentonite
56  CC 15651 
57  CD 39926 
58  CDI 5396 
59  CE 14822 
60  CEC 2422 
61  CEEs 43 
62  CF 24842 
63  CH 7561 
64  CKC 192 
65  CL1s
66  CoNS 1160 
67  CRAs 75 
68  CS 30499 
69  CTAC 299 
70  DDA 903 
71  DDDMAC
72  DDTMAB
73  DEC 1178 
74  DI 5516 
75  DIZ 39 
76  DMT 1077 
77  DPW 52 
78  DTAC 100 
79  DTMA 18 
80  E. coli 3991 
81  EDTA 4294 
82  EF 13225 
83  EN 2414 
84  EPEC 1880 
85  EPS-R
86  EPSs 451 
87  ER 50304 
88  ESBL 4685 
89  ESBLs 1397 
90  ExPEC 440 
91  FBS 4138 
92  FCM 5574 
93  FO 2533 
94  FT-IR 3522 
95  GCNs 55 
96  Glu 3220 
97  GO 15458 
98  GST 11062 
99  HDTMA 87 
100  HDTMA bentonite