A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 238
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : QDA
Long Form : quadratic discriminant analysis
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
LDA 39  3197 
PCA 21  20119 
SVM 21  5798 
LR 7148 
ROC 26481 
k-NN 507 
ANN 3525 
AUC 31727 
EEG 20321 
10  KNN 530 
11  ACC 9524 
12  BCI 2580 
13  CA 22153 
14  CAD 26741 
15  CTC 3048 
16  NB 4322 
17  NIR 8724 
18  RF 17425 
19  ROI 6082 
20  SIMCA 375 
21  SVMs 762 
22  ANNs 1160 
23  ANOVA 10487 
24  CART 2171 
25  CB 7873 
26  CG 7925 
27  DA 26114 
28  DT 4889 
29  FCBF 15 
30  fNIRS 1155 
31  GC 19513 
32  GPC 2294 
33  ML 6062 
34  MLR 4144 
35  NBC 264 
36  non-CB
37  NSCLC 33836 
38  OSA 11080 
39  PLS 4830 
40  PLS-DA 1558 
41  PSO 1205 
42  RBF 2661 
43  RDA 1695 
44  RT 30480 
45  T2W 676 
46  TSS 3378 
47  AAC 1565 
48  AB 3288 
49  AdACM
50  ADC 8887 
51  ADHD 17200 
52  AFLP 2159 
53  AHI 5094 
54  ALL 15210 
55  AMI 15179 
56  AML 22019 
57  ApEn 519 
58  APIs 774 
59  AR 23752 
60  Asp 999 
61  ASTM 278 
62  ATR FT-IR 180 
63  ATR-FTIR 1387 
64  AUROC 2070 
65  B-CLL 1690 
66  BAK 362 
67  BDT 298 
68  BG 3841 
69  BIS 3053 
70  bTB 606 
71  C-Sens
72  CADe 72 
73  CaP 1347 
74  CC 14057 
75  Cd 7887 
76  CEC 2253 
77  CFS 3535 
78  CIN 6380 
79  CK19 471 
80  CK7 366 
81  CP 25549 
82  CPSO 22 
83  CR 26411 
84  Cre 489 
85  CSs 555 
86  CUP 614 
87  CUPs 79 
88  DCE-MR 39 
89  DCE-MRI 1601 
90  DED 893 
91  DGF 1122 
92  DLBCLL
93  DM 23904 
94  DPLS 50 
95  DTFM
96  DTI 7493 
97  DTs 226 
98  e-nose 225 
99  ECG 15347 
100  eDNA 575