A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 203
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : RQA
Long Form : recurrence quantification analysis
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
COP 11  3505 
HRV 9724 
RP 12245 
AF 28921 
EEG 21078 
ApEn 527 
CRQA 22 
DET 610 
EMG 14255 
10  MI 30618 
11  RPs 536 
12  RR 40077 
13  DFA 1460 
14  HR 77256 
15  sEMG 1774 
16  SVM 6162 
17  ANS 3566 
18  LAM 2234 
19  ML 6510 
20  SampEn 274 
21  AP 24041 
22  CHD 20033 
23  DM 24857 
24  ERP 6764 
25  GA 14400 
26  LBP 6531 
27  MS 56940 
28  PCA 20861 
29  TT 6819 
30  ADHD 17728 
31  AEGs 22 
32  ASD 18137 
33  CFAE 174 
34  CFAEs 97 
35  DT 5067 
36  EC 22123 
37  ECG 15915 
38  EDSS 2729 
39  Egm-C
40  EMFs 563 
41  ENT 1367 
42  ENTR
43  LDA 3328 
44  LF 7748 
45  LS 8428 
46  PSG 3896 
47  PVI 1893 
48  RRI 594 
49  6MWTs 23 
50  ACE 18046 
51  ACL 9917 
52  AIMS 908 
53  ANFIS 308 
54  ANN 3714 
55  ANOVA 10825 
56  AOI 168 
57  AOIs 40 
58  APB 920 
59  AR 24425 
60  ARNN
61  AS 19507 
62  AWNS 17 
63  AWS 626 
64  BCI 2719 
65  BF 4933 
66  BFR 793 
67  BIS/BAS 61 
68  BP 40601 
69  CAD 27524 
70  CBT 7561 
71  CCA 5385 
72  CD 37984 
73  CEOAEs 76 
74  CF 23799 
75  CFCNN
76  CI 207446 
77  CL 15906 
78  CPTI 19 
79  Cross-RQA
80  CT 103533 
81  CTM 728 
82  CUDB
83  CV 20836 
84  DF 4284 
85  DLR 180 
86  DSMD 11 
87  Dst 33 
88  ECR 748 
89  EGG 715 
90  EHG 107 
91  EMA 4107 
92  EMD 1742 
93  En 119 
94  END 617 
95  EO 3131 
96  ERPs 6637 
97  ESNs 67 
98  FA 23144 
99  FAI 2005 
100  FAN 162