A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 191
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : RTA
Long Form : road traffic accident
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
TBI 14  19741 
ISS 12  5526 
PTSD 12  18228 
SCI 15651 
CT 102749 
ED 34733 
GCS 5552 
ORIF 1213 
TSCI 282 
10  AIS 7119 
11  ASD 17799 
12  EMS 5845 
13  HR 76275 
14  ICU 23437 
15  IQR 12005 
16  LOS 12433 
17  MVC 3888 
18  OSA 11471 
19  ACJ 131 
20  BDNF 14310 
21  CBT 7486 
22  CI 204873 
23  EDs 4455 
24  ESS 4452 
25  FFH 70 
26  GA 14253 
27  GOS 2217 
28  IPV 5036 
29  KBTH 63 
30  KSA 566 
31  LGA 1497 
32  MOI 1496 
33  MRI 78365 
34  NISS 222 
35  PPS 2561 
36  RTS 1065 
37  TAI 936 
38  A/E 280 
39  ACH 570 
40  ADHD 17571 
41  AIIMS 101 
42  AKUH 119 
43  AMI 15444 
44  ANS 3536 
45  ASH 566 
46  ASIA 899 
47  ASRS 187 
48  AT 10706 
49  ATLS 419 
50  ATT 1119 
51  AUDIT 1228 
52  BAC 4917 
53  BAT 4409 
54  BCT 1520 
55  BE 4816 
56  BI 3738 
57  BMC 4175 
58  BMH 88 
59  BP 40310 
60  BRRI
61  CC 14461 
62  CDs 2217 
63  CESF 14 
64  CF 23633 
65  CFR 2015 
66  CMF 1058 
67  CNS 41037 
68  coil
69  CSDH 679 
70  CSF 34923 
71  CSI 1917 
72  CVA 1631 
73  CVS 2115 
74  DBS 7407 
75  DC 17838 
76  DCCM 34 
77  DI 5237 
78  DOA 610 
79  ECR 747 
80  EDH 388 
81  EEVC
82  EPQ 254 
83  EU 3935 
84  EUAS
85  EVAR 3142 
86  FAC 1146 
87  FTBI 65 
88  GDCE
89  GGT 4397 
90  HAC 611 
91  HAT 2856 
92  HCs 3676 
93  HDI 1106 
94  HI 8145 
95  HIPE 148 
96  HJ 311 
97  HRQoL 15194 
98  HRV 9638 
99  ICP 7830 
100  ICTD 11