A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 182
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SAH
Long Form : systemic arterial hypertension
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
BMI 11  68691 
BP 11  38469 
DM 22949 
CAD 25970 
DBP 9103 
WC 6078 
ABPM 2148 
ACE 17551 
CI 190015 
10  CKD 19577 
11  MS 53535 
12  OR 104455 
13  POR 680 
14  RA 51404 
15  RF 16860 
16  AEPW
17  AHI 4897 
18  AMI 14833 
19  CA 21408 
20  CC 13447 
21  CDAI 966 
22  CVD 25590 
23  CVRFs 167 
24  HD 25446 
25  HDL 17430 
26  HR 70546 
27  LVEF 8341 
28  OSA 10546 
29  PC 26146 
30  PHC 2736 
31  PWV 3417 
32  RAAS 1933 
33  SAP 4933 
34  SBP 13103 
35  SSc 5465 
36  WCH 259 
37  AC 14485 
38  ACA 3633 
39  ACC/AHA 317 
40  ACS 12604 
41  ALT 4904 
42  AMAP 68 
43  AMD 8999 
44  AN 6251 
45  ANOVA 10102 
46  AoCo 13 
47  APIH
48  APOE 6633 
49  APP 8305 
50  ART 17765 
51  BB 2568 
52  BC 12705 
53  BCa 708 
54  BDI 4572 
55  BM 15934 
56  BW 8846 
57  BZ 1308 
58  C.A.R.A
59  CABG 12914 
60  CAT 17432 
61  CBV 1614 
62  CCD 4100 
63  CCHD-SAH
64  CCTA 1403 
65  CER 1249 
66  CG 7611 
67  CHF 10977 
68  CHT 826 
69  CO 16480 
70  CPAP 4925 
71  CPET 1074 
72  CPT 5154 
73  Cr 5953 
74  CrCI
75  CRI 1426 
76  CRP 26196 
77  CS 26702 
78  CSI 1804 
79  CTI 576 
80  CTR 1689 
81  CV 19334 
82  CVDs 1305 
83  CVEs 254 
84  CVRF 239 
85  DAP 2506 
86  DN 5591 
87  DQ 672 
88  DST 2423 
89  E-NE
90  EAH 259 
91  ECC 2663 
92  EIS 2917 
93  eNOS 8142 
94  FDPLV
95  FGR 1056 
96  FSAH
97  GDP 1792 
98  GFR 11103 
99  GPx 7142 
100  GST 10393