A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 256
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SCL-90-R
Long Form : Symptom Checklist-90-R
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
GSI 14  1432 
ADHD 17997 
QOL 29843 
BDI 4842 
BDI-II 970 
CNS 41819 
HDHQ 30 
IAT 1532 
IBS 6560 
10  PA 33624 
11  BHS 600 
12  BIS 3161 
13  CES-D 2860 
14  HADS 3737 
15  HAM-A 584 
16  HPLP-II 68 
17  HRQoL 15666 
18  IA 6781 
19  MSCL 12 
20  OR 115123 
21  OTI 79 
22  PPI 10185 
23  PS 23852 
24  PSDI 27 
25  PSQI 2628 
26  PSS 3877 
27  PST 1538 
28  PWBS 11 
29  ROC 28706 
30  SDS 12009 
31  SS 15290 
32  STAI 1862 
33  TCI 1611 
34  TCI-R 91 
35  ADHD-RS-IV 101 
36  ADTA 13 
37  AGA 2707 
38  AGW 92 
39  AMED 185 
40  AN 6764 
41  ANX 126 
42  APAIS 56 
43  ARBQ
44  ART 19802 
45  AS 19842 
46  ASD 18564 
47  ASI 1153 
48  ASS 544 
49  AUD 2100 
50  AUDIT 1263 
51  BAI 1373 
52  BF 4998 
53  BLLA
54  BMI 75109 
55  BPD 8324 
56  BPT 450 
57  BRIEF-A 76 
58  BSI 2462 
59  BSI-18 87 
60  BSQ 166 
61  BSRS 27 
62  BSS 1644 
63  CAD 27834 
64  CD 38521 
65  CFS 3665 
66  CGI-SS
67  CI 211226 
68  CIPD 34 
69  CLP 4373 
70  CMWs 19 
71  CNV 5920 
72  COPE 294 
73  CORE-OM 89 
74  CPH 666 
75  CPP 6374 
76  CSA 8345 
77  CSC 4347 
78  CSQ 295 
79  delta9-THC 143 
80  DEP 2452 
81  DES 8241 
82  DES-II 25 
83  DIF 1612 
84  DMI 2337 
85  DMT 1011 
86  DSM 1459 
87  DUDIT 44 
88  DV 1961 
89  ECG 16041 
90  EDI 1168 
91  EEG 21426 
92  EF 12752 
93  EPQR-S
94  EPS 7141 
95  ERIC 586 
96  ET 16113 
97  EuropASI 49 
98  EuroQol 22 
99  FAB 1589 
100  FEICS