A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 341
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SD
Long Form : showed a mean
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CT 102749 
VAS 25210 
BMI 73245 
BP 40310 
CI 204873 
CKD 21357 
COPD 27405 
OR 111984 
BMD 23402 
10  CF 23633 
11  DM 24605 
12  HILT 51 
13  HR 76275 
14  HRs 8298 
15  OCT 13997 
16  PD 66957 
17  VA 13836 
18  AD 75913 
19  AMI 15444 
20  APOE 6828 
21  AUC 33169 
22  BCVA 5872 
23  CHF 11292 
24  CP 26155 
25  CSII 1255 
26  CVD 27560 
27  DWI 6494 
28  ESRD 11465 
29  GA 14253 
30  HRQoL 15194 
31  IQR 12005 
32  NT 7259 
33  ODI 3725 
34  OS 53621 
35  PA 32574 
36  PE 26094 
37  PEF 3067 
38  PFS 19963 
39  PTSD 18228 
40  PWV 3614 
41  ROC 27601 
42  ROM 7151 
43  RR 39639 
44  TAC 5703 
45  VMS 490 
46  WOMAC 2420 
47  6MWT 1816 
48  A1AT 365 
49  AA 23092 
50  ABBM 40 
51  ACA 3865 
52  ACE 17954 
53  ACT 5969 
54  AD/SGA
55  ADAS-Cog 268 
56  ADC 9146 
57  ADs 1134 
58  AED 3004 
59  AEs 9059 
60  AKI 9533 
61  AKQoL 11 
62  AN 6617 
63  ANF 2677 
64  ANP 6677 
65  AOR 11618 
66  AOSLO 173 
67  AR 24233 
68  ARDS 7648 
69  ARIC 1451 
70  ARPD 29 
71  ART 19195 
72  AS 19295 
73  ASA 7676 
74  ATLAS 70 
75  AUTO 33 
76  AV 7875 
77  AzBio
78  BCR 3874 
79  beta-CIT 12 
80  BFI 479 
81  BMIs 592 
82  BT 5009 
83  Btot
84  BXO 64 
85  CAD/CAM 871 
86  CAPS 1477 
87  CAT 18542 
88  CBF 9980 
89  CC 14461 
90  CCI 4836 
91  CCP 1325 
92  CDLM 13 
93  CFA 6185 
94  CFP 946 
95  CGAS 192 
96  CGIS 56 
97  CIs 17331 
98  CK 10198 
99  CLBP 1349 
100  CMG 349