A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 307
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SD
Long Form : significant difference in mean
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CT 102749 
BMI 73245 
CI 204873 
OSA 11471 
AEs 9059 
IL 54220 
QOL 28996 
SHBG 3592 
T2DM 13874 
10  AHA 2320 
11  AR 24233 
12  BIS 3104 
13  CF 23633 
14  DBP 9614 
15  ED 34733 
16  FSH 9982 
17  ICSs 552 
18  IOP 15083 
19  IR 27276 
20  LDL-C 10637 
21  LH 15721 
22  LVMI 2058 
23  MS 56498 
24  NOSE 363 
25  RT 31052 
26  SBP 13861 
27  TOF 4770 
28  UC 14846 
29  15O-PET
30  3DCG
31  AAA 7137 
32  AAs 1585 
33  ABC 8590 
34  ABGs 134 
35  AC 15335 
36  ACE 17954 
37  ACQ 540 
38  ACT 5969 
39  ADHD-PI 13 
40  ADM 3237 
41  ADPKD 2553 
42  AF 28623 
43  AGA 2645 
44  AHI 5252 
45  AII 2840 
46  AK 2388 
47  AKI 9533 
48  AL 7068 
49  ALKP 153 
50  AMD 9559 
51  AMI 15444 
52  AMTD 30 
53  ANI 674 
54  ARIA 276 
55  AS 19295 
56  ASCP 117 
57  AST 11200 
58  BAL 9803 
59  BAP 1660 
60  BEDs 34 
61  BMC 4175 
62  BMD 23402 
63  BMP 5046 
64  BOC 203 
65  BPH 8421 
66  CBF 9980 
67  CCU 802 
68  CE 14123 
69  CEJ 515 
70  CEUS 2645 
71  CFVR 256 
72  cGFR 33 
73  CGI-I 602 
74  CGI-S 782 
75  CHD 19930 
76  CHF 11292 
77  CHR 933 
78  CLIN 32 
79  CMI 2555 
80  CNLD 31 
81  CNS 41037 
82  CNV 5797 
83  CO 17119 
84  COPD 27405 
85  CPB 8620 
86  CRBSI 531 
87  CSF 34923 
88  CSII 1255 
89  CSTAT
90  CVR 1720 
91  DAI 1721 
92  DAs 417 
93  DDS 1714 
94  DHEAS 2914 
95  DKD 772 
96  DLPFC 3071 
97  dPDT 16 
98  DR-PPT
99  DRGs 1236 
100  E-MPA