A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 85
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SDAI
Long Form : simple disease activity index
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
RA 20  55731 
CDAI 14  1093 
HAQ 1560 
DAS28-ESR 96 
ESR 8832 
HAQ-DI 404 
CRP 29174 
EULAR 877 
ACR 5067 
10  RF 18720 
11  cs 166 
12  DAS28 1097 
13  ETN 358 
14  LDA 3527 
15  mTSS 85 
16  Abs 1748 
17  ACR20 217 
18  ADA 5036 
19  ADAs 215 
20  ADL 5931 
21  anti-CCP 524 
22  APR 1701 
23  AUC 36474 
24  AUROC 2535 
25  bDMARD 124 
26  bDMARDs 347 
27  BMI 77397 
28  C-OPERA
29  CCP 1390 
30  CES-D 2925 
31  CI 219058 
32  COMBO 31 
33  CPDAI 22 
34  CZP 343 
35  DAPSA 91 
36  DAS 2436 
37  DAS-CRP
38  DAS-ESR
39  DAS28 CRP
40  DAS28 ESR
41  DAS28-CRP 103 
42  DCE 2551 
43  DMARD 1069 
44  DXA 7460 
45  EPA 7535 
46  FRA 372 
47  GEE 2542 
48  GLMM 306 
49  GS 8713 
50  HAM-D 1730 
51  HRQoL 16279 
52  ICAM-1 7740 
53  ICG 4534 
54  ICTP 180 
55  IFX 912 
56  IL-1 beta 3147 
57  IL-6 27475 
58  IORA
59  IQR 13459 
60  IR 28703 
61  LDAS 37 
62  LORA 36 
63  MBDA 51 
64  MDA 27167 
65  MHAQ 89 
66  MMP-3 718 
67  MMP3 198 
68  MR 36602 
69  MTX 9555 
70  NCL 883 
71  NSAID 4322 
72  PASDAS 28 
73  PASI 1840 
74  PD 70905 
75  QOL 30838 
76  REE 2194 
77  RSMI 31 
78  SLE 26793 
79  SLN 4341 
80  SpA 1820 
81  SvH
82  US 26780 
83  VAS 27042 
84  VCAM-1 3584 
85  YORA 27