A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 266
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SG
Long Form : standard gamble
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
TTO 143  806 
VAS 110  23387 
RS 27  7864 
WTP 19  1409 
HRQoL 18  14033 
HRQL 12  2938 
HUI 12  194 
ICC 11  13273 
HUI3 193 
10  QALY 3352 
11  QALYs 4122 
12  EQ-5D 1185 
13  FT 4409 
14  QOL 27034 
15  HUI2 67 
16  DCE 2180 
17  SF-36 4723 
18  CG 7611 
19  CI 190015 
20  CMS 3997 
21  IQR 10536 
22  MAUF
23  PC 26146 
24  PTO 228 
25  SSc 5465 
26  VA 13100 
27  CHU9D 31 
28  HU 3982 
29  MOS-HIV 89 
30  NICE 2076 
31  PCS 4742 
32  ADHD 16703 
33  ART 17765 
34  ASUI 10 
35  BWS 768 
36  CF 22637 
37  CHD 19148 
38  CIN 6231 
39  CSM 1967 
40  CTA 6539 
41  CUA 283 
42  ED 32366 
43  ESRD 10913 
44  HAQ-DI 344 
45  HD 25446 
46  HPV 24596 
47  HRT 7131 
48  HS 12452 
49  HSUVs 46 
50  HTA 1466 
51  ICCs 2700 
52  MAUT 20 
53  MCS 3937 
54  ME 6360 
55  PANSS 2783 
56  PBMH
57  PD 62923 
58  PH 9489 
59  RA 51404 
60  RCT 9579 
61  RMSE 2022 
62  S/P 138 
63  SLE 24930 
64  THA 6207 
65  AAA 6808 
66  AAC 1488 
67  ABPI 319 
68  ADEs 877 
69  ADHD-RS 112 
70  ADLs 1417 
71  AEs 8175 
72  AIDS 12042 
73  AKA 247 
74  ALE 649 
75  ALS 14068 
76  ALSUI
77  AMD 8999 
78  ANOVA 10102 
79  AQLQ 261 
80  AS 18020 
81  ASK 217 
82  ASTS 62 
83  AVR 2885 
84  BCVA 5366 
85  BMI 68691 
86  CA 21408 
87  Can dollars
88  CBSG
89  CD 35688 
90  CEA 12807 
91  CEs 596 
92  CES-D 2688 
93  CHAQ 234 
94  ChGs
95  CHQ 307 
96  CIs 15623 
97  Cl 1113 
98  CLAD 288 
99  CLAMES
100  CLI 1841