A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 421
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SOX2
Long Form : sex determining region Y-box 2
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
OCT4 36  333 
CSCs 18  5600 
KLF4 13  689 
OS 61521 
NANOG 27 
NSCLC 38372 
iPSCs 4313 
PAX6 176 
STAT3 4832 
10  CSC 4602 
11  DFS 14202 
12  HCC 50756 
13  Shh 2365 
14  BrdU 6177 
15  EMT 18923 
16  GBM 12543 
17  iPS 1827 
18  ALDH1 413 
19  BC 16257 
20  bFGF 7766 
21  CI 222940 
22  ES 17318 
23  ESCs 3662 
24  GFAP 8980 
25  HNSCC 6919 
26  HR 83176 
27  IHC 16127 
28  miR 3501 
29  miRNA 9291 
30  mRNA 13639 
31  mTOR 10454 
32  OR 121218 
33  SCC 15203 
34  WB 4328 
35  AA 24401 
36  ACC 10514 
37  AD 81787 
38  ADSCs 1786 
39  AHCC 88 
40  Akt 614 
41  AP 25065 
42  Bcl-2 3049 
43  BCSCs 345 
44  BDNF 15187 
45  CD 40107 
46  CRC 29153 
47  CV 22232 
48  DAB 1247 
49  DDX4 17 
50  DG 5209 
51  ECM 24291 
52  EGFP 4800 
53  EIS 3554 
54  EndMTs
55  ESC 3181 
56  FCD 1129 
57  GFP 14759 
58  HCECs 374 
59  IF 7008 
60  KO 9807 
61  LIF 4502 
62  lncRNA 3911 
63  MAP2 856 
64  miR-129-5p 18 
65  miRNAs 26463 
66  MSCs 18591 
67  MYC 229 
68  NEC 4056 
69  NeuN 654 
70  NSC 1846 
71  ORs 17981 
72  OTX2 45 
73  p-STAT3 530 
74  PCNA 8912 
75  PCR 60123 
76  PI3K 15604 
77  PPARgamma 7751 
78  PSCs 2831 
79  Pten 11 
80  qPCR 10763 
81  RFS 6796 
82  ROS 66719 
83  SALL4 107 
84  SCLC 6516 
85  SEM 39030 
86  siRNA 12295 
87  TNBC 5388 
88  VEGF 37070 
89  11-CUTMS
90  5-FU 12089 
91  ABC 9118 
92  ABCC2 51 
93  Abcd2
94  ABCG2 327 
95  ACPP 55 
96  ActD 445 
97  ADCA 193 
98  AFF4
99  AFM 15422 
100  AFP 9224