A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 267
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : autoAbs
Long Form : autoantibodies
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SLE 13  26793 
SSc 6097 
AChR 2634 
ELISA 41423 
MG 9310 
MS 59280 
Abs 1748 
alpha-MSH 1763 
ANA 3376 
10  IIF 1238 
11  RA 55731 
12  PV 12462 
13  ANCA 3342 
14  BP 42066 
15  CSF 36288 
16  Ig 11951 
17  mAb 15539 
18  mAbs 13346 
19  Ags 317 
20  AN 6946 
21  CMC 6160 
22  IFN 22484 
23  IFN-gammaR 147 
24  ITP 5322 
25  RTX 1412 
26  AIH 2093 
27  APECED 275 
28  CHC 3436 
29  CRP 29174 
30  CU 1708 
31  dsDNA 2322 
32  Dsg 284 
33  Dsg3 209 
34  EAE 7956 
35  GAD 5585 
36  GPs 7751 
37  HCV 36917 
38  HLA 12063 
39  Igs 448 
40  NC16A 19 
41  NTM 2361 
42  OT 5779 
43  oxLDL 4106 
44  PD-1 3599 
45  RF 18720 
46  RR 41910 
47  SJS 1188 
48  TH 12201 
49  TPO 3034 
50  VP 5154 
51  5-HT 7436 
52  A-FV
53  A1AT 385 
54  aa 6992 
55  AADC 526 
56  aANX V
57  aas 1 to 247
58  AC-BMDCs
59  ACA 4070 
60  ACAST-C27
61  aCL 1409 
62  ACPA 888 
63  ACs 1158 
64  AD 80506 
65  AECAs 46 
66  AH13
67  AIG 163 
68  AIRE 556 
69  AIS 7842 
70  AMA 1705 
71  AMI 16055 
72  ANAs 348 
73  anti-CENP
74  anti-NMDAR 145 
75  anti-RNAP 10 
76  anti-topo I 44 
77  AOID 11 
78  APC 11204 
79  apoB 2978 
80  APS 5389 
81  APS I 50 
82  ASCA 336 
83  ASMA 329 
84  ASST 223 
85  AUs 92 
86  auto-Ags
87  BED 2147 
88  bm12 50 
89  BMI 77397 
90  BN 4509 
91  CAD 28520 
92  CAON
93  CAR 6198 
94  cDNAs 234 
95  CEG 99 
96  CENP-A 146 
97  CENP-B 64 
98  CFA 6634 
99  cGVH 11 
100  CHB 4692