A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 120
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : cfPWV
Long Form : carotid-femoral PWV
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PWV 38  3824 
baPWV 14  1228 
BP 42538 
crPWV 35 
HR 83176 
IMT 6547 
CI 222940 
CVD 30035 
SBP 14780 
10  AIx 889 
11  AS 20899 
12  CAD 28870 
13  ABPM 2338 
14  AI 13315 
15  CAVI 550 
16  CCA 5746 
17  cdPWV
18  CKD 23524 
19  CRP 29633 
20  CV 22232 
21  DC 18658 
22  faPWV
23  HDL 18595 
24  OR 121218 
25  PD 72074 
26  PP 13882 
27  TC 17733 
28  WBV 1214 
29  AAA 7514 
30  AAo 105 
31  AB 3612 
32  ABI 4245 
33  accPWV
34  ACS 14455 
35  ADP 4971 
36  AHI 5656 
37  AoPWV 27 
38  aoPWVestim
39  APP 8944 
40  ARBs 2169 
41  ARIC 1535 
42  aSBP 28 
43  ASP 2064 
44  BA 9623 
45  BIA 2537 
46  BMI 78584 
47  bpm 980 
48  CAI 1803 
49  cAIx 20 
50  CAPD 4382 
51  caPWV
52  CCQ 207 
53  cfWV
54  CIMT 3308 
55  CIs 19250 
56  CMR 6747 
57  CON 5668 
58  CPAP 5503 
59  cPWV 26 
60  CRC 29153 
61  cvPWV
62  DAo 74 
63  DBP 10174 
64  ECG 16730 
65  ECW 497 
66  EDV 1869 
67  ELISA 41801 
68  ESRD 12104 
69  ESS 4766 
70  FA 24722 
71  FPG 4061 
72  FR 4562 
73  FRS 1232 
74  ft-PWV
75  ftPWV
76  GFR 11706 
77  GWAS 9833 
78  Hb 12810 
79  Hcy 3388 
80  HDL-C 10483 
81  HIIT 1062 
82  hs-CRP 7433 
83  IAD 726 
84  IBD 20354 
85  ICC 15815 
86  LDL 22928 
87  LDL-C 11418 
88  LDV 738 
89  Lha
90  LogCSS
91  LV 33867 
92  LVET 337 
93  MACE 5764 
94  MAP 24574 
95  MetS 8413 
96  MICT 249 
97  MRI 83499 
98  NC 10100 
99  NS 9770 
100  oPWV