A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 571
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : dpc
Long Form : days post coitum
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PGCs 30  1267 
dpp 19  462 
RA 18  56132 
ES 12  17260 
AGM 10  554 
RT-PCR 10  33785 
CNS 43200 
WT 36103 
BPA 7016 
10  GFP 14732 
11  HSCs 6806 
12  SCF 4238 
13  AP 24914 
14  BMPs 2862 
15  ISH 3697 
16  PCNA 8895 
17  PE 27847 
18  PGC 1135 
19  VE 5579 
20  BMP 5288 
21  ED 37493 
22  EG 3389 
23  EGCs 235 
24  ESCs 3647 
25  IUGR 4536 
26  LIF 4486 
27  mRNA 13614 
28  PCR 59975 
29  PR 25253 
30  RAR 1552 
31  TUNEL 5892 
32  ALP 13433 
33  AMH 3195 
34  bFGF 7755 
35  BM 17480 
36  BrdU 6168 
37  Cx43 2663 
38  EC 23354 
39  ERalpha 4730 
40  FACS 4400 
41  FGF 5000 
42  FL 5952 
43  HGF 7044 
44  HSPCs 1206 
45  HT 10359 
46  ICM 2663 
47  IL-6 27731 
48  LUT 609 
49  MEFs 2294 
50  MPI 3237 
51  NSCs 3470 
52  otd 62 
53  P-Sp 27 
54  PND 3698 
55  qPCR 10689 
56  Shh 2357 
57  TGF-beta 16937 
58  TS 12134 
59  VP 5192 
60  3beta-HSD 1047 
61  ActA 48 
62  AER 1369 
63  AR 25652 
64  AVE 241 
65  bHLH 2015 
66  BMP4 677 
67  Ca 6660 
68  CMC 6213 
69  CPM 2348 
70  Cx 1355 
71  CYP1A1 865 
72  DE 4826 
73  DES 8465 
74  dpn 59 
75  DPP6 32 
76  ECM 24179 
77  EDs 4884 
78  EGF 17276 
79  EGFR 24865 
80  EMT 18749 
81  EPO 8400 
82  Faf
83  FBS 4138 
84  FGR 1298 
85  FN 8385 
86  FRSK 12 
87  GCNA1
88  GO 15458 
89  GPI 4300 
90  IF 6977 
91  Ig 11991 
92  Ihh 486 
93  IL 57049 
94  IL-6R 715 
95  KO 9746 
96  KSR 174 
97  L-NAME 6035 
98  LE 5170 
99  MII 1403 
100  miRNA 9230