A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 1884
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : hMSCs
Long Form : human mesenchymal stem cells
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ALP 146  11733 
ECM 107  21128 
HA 59  26318 
PCL 59  5875 
SEM 52  32771 
PEG 42  14478 
MSCs 39  15678 
RT-PCR 38  31872 
BMP-2 35  1983 
10  VEGF 33  34369 
11  PLGA 31  4842 
12  HUVECs 27  7022 
13  GAG 24  3755 
14  DEX 23  6655 
15  MRI 23  74098 
16  hESCs 22  2278 
17  FBS 21  3751 
18  miRNAs 21  21929 
19  ROS 21  56608 
20  GFP 20  14116 
21  Ti 18  2030 
22  PEI 17  4502 
23  TGF-beta1 17  10453 
24  hiPSCs 16  884 
25  PLA 16  4548 
26  BM 15  15934 
27  CS 15  26702 
28  EGFP 15  4596 
29  OCN 15  1061 
30  siRNA 15  11238 
31  TGF-beta 15  15718 
32  BMP2 14  739 
33  ES 14  15717 
34  OA 14  26216 
35  PLLA 14  1580 
36  PPARgamma 14  7064 
37  SPIO 14  969 
38  BSP 13  2002 
39  ELISA 13  38359 
40  FGF-2 13  2402 
41  MAPK 13  18001 
42  OPN 13  3856 
43  AFM 12  13704 
44  NP 12  13213 
45  qRT-PCR 12  9114 
46  TNF-alpha 12  44376 
47  BMP 11  4848 
48  CaP 11  1301 
49  GO 11  11737 
50  hTERT 11  1852 
51  MMP 11  13650 
52  PD 11  62923 
53  PEGDA 11  432 
54  SF 11  9079 
55  TCP 11  2655 
56  TEM 11  21190 
57  CM 10  13608 
58  EGF 10  16844 
59  ERK 10  13863 
60  FAK 10  4033 
61  IL 10  51769 
62  MR 10  34378 
63  PRP 10  6173 
64  Ad 2337 
65  bFGF 7540 
66  BMPs 2694 
67  Col 502 
68  FN 7739 
69  HAP 2985 
70  HGF 6698 
71  IL-6 24780 
72  IVD 1662 
73  LPS 48076 
74  MCAO 4323 
75  NPs 13438 
76  OC 9940 
77  OS 47644 
78  PDMS 4783 
79  RA 51404 
80  SCI 14761 
81  XPS 8136 
82  ALS 14068 
83  ATP 13002 
84  FTIR 15205 
85  OPG 3909 
86  PCR 56640 
87  PI3K 14273 
88  TCPS 324 
89  ECs 6324 
90  FA 21467 
91  GFs 585 
92  hMSC 732 
93  HS 12452 
94  MI 28837 
95  miRNA 7721 
96  MMPs 10623 
97  mRNA 12650 
98  nHA 248 
99  OP 6020 
100  PDA 6782