A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 3060
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : iPSCs
Long Form : induced pluripotent stem cells
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ESCs 601  4119 
MSCs 211  21868 
hESCs 161  2607 
PD 139  83265 
PSCs 99  3682 
Ad 94  2487 
NSCs 93  3970 
NPCs 81  3030 
ESC 79  3651 
10  ALS 77  18110 
11  CMs 65  1730 
12  MEFs 64  2446 
13  PBMCs 60  13283 
14  HSCs 51  7818 
15  RPE 49  12626 
16  HD 48  30860 
17  iPSC 48  2622 
18  EBs 46  1272 
19  CNS 45  48441 
20  MET 45  4890 
21  hiPSCs 44  1583 
22  hPSCs 43  1324 
23  ROS 41  78803 
24  ASD 40  24894 
25  miRNAs 39  31114 
26  ECs 37  8354 
27  HLCs 37  273 
28  DA 36  29344 
29  EB 34  6750 
30  ECM 33  28363 
31  iPSC-CMs 33  173 
32  CRISPR 31  3045 
33  DMD 30  6694 
34  NK 30  24975 
35  SCI 29  19142 
36  AMD 27  11588 
37  CSCs 26  6764 
38  ER 26  56053 
39  RA 26  62152 
40  BBB 25  17184 
41  HLA 25  13276 
42  MNs 25  1249 
43  mtDNA 25  12306 
44  SCNT 24  1378 
45  WT 24  40342 
46  BM 23  19489 
47  lncRNAs 23  13609 
48  AP 22  27953 
49  CM 22  17751 
50  HDR 22  3028 
51  ES 21  19284 
52  iNSCs 21  96 
53  LIF 21  4762 
54  EMT 20  23269 
55  HSPCs 20  1540 
56  iMSCs 20  54 
57  PB 20  12178 
58  DS 19  15283 
59  hESC 19  1363 
60  ALP 18  15409 
61  mESCs 18  968 
62  MHC 18  19649 
63  SMCs 18  4078 
64  OA 17  34753 
65  SMA 17  10360 
66  LRRK2 16  1214 
67  NPC 16  12521 
68  RP 16  14668 
69  BMECs 15  574 
70  HTT 15  1643 
71  KO 15  11240 
72  MSC 15  8082 
73  NHEJ 15  2968 
74  PGCs 15  1389 
75  TALENs 15  595 
76  AAV 14  6188 
77  ASCs 14  3236 
78  BDNF 14  16922 
79  BMSCs 14  5750 
80  CB 14  9367 
81  CNVs 14  3557 
82  DE 14  5972 
83  HA 14  33176 
84  HDFs 14  610 
85  KLF4 14  803 
86  mDA 14  194 
87  NSC 14  2108 
88  OPCs 14  1656 
89  RT-PCR 14  37019 
90  TF 14  11940 
91  XCI 14  675 
92  APP 13  9633 
93  DOX 13  11601 
94  FACS 13  4739 
95  FTD 13  3344 
96  GMP 13  1968 
97  miRNA 13  11009 
98  TFs 13  5872 
99  TGF-beta 13  18430 
100  VPA 13  5484