A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 2528
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : iPSCs
Long Form : induced pluripotent stem cells
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ESCs 524  3621 
MSCs 156  18259 
hESCs 149  2424 
PD 113  70905 
PSCs 78  2752 
NSCs 75  3441 
ESC 74  3128 
Ad 68  2392 
ALS 66  15696 
10  NPCs 57  2629 
11  MEFs 55  2279 
12  CMs 50  1414 
13  HD 43  27623 
14  RPE 41  11170 
15  EBs 37  1194 
16  hPSCs 37  1020 
17  MET 37  4012 
18  miRNAs 37  25953 
19  hiPSCs 36  1163 
20  HSCs 36  6753 
21  CNS 35  42874 
22  iPSC 33  1838 
23  DA 31  27200 
24  EB 29  6159 
25  HLCs 28  217 
26  CRISPR 27  2240 
27  ASD 26  19525 
28  iPSC-CMs 26  114 
29  PBMCs 26  11514 
30  ROS 26  65557 
31  SCNT 23  1249 
32  DMD 22  5830 
33  ECM 22  23917 
34  lncRNAs 22  9061 
35  BM 21  17365 
36  RA 21  55731 
37  BBB 20  14383 
38  CM 20  15261 
39  ECs 20  7113 
40  ES 20  17148 
41  iNSCs 20  85 
42  WT 20  35667 
43  ER 19  49960 
44  hESC 19  1243 
45  LIF 19  4461 
46  NK 19  22769 
47  SCI 19  16501 
48  AMD 18  10092 
49  MNs 18  1016 
50  PB 18  11082 
51  CSCs 17  5480 
52  HLA 17  12063 
53  SMA 17  8985 
54  ALP 16  13314 
55  mESCs 16  809 
56  AP 15  24404 
57  mtDNA 15  11213 
58  HSPCs 14  1193 
59  HTT 14  1328 
60  iMSCs 14  36 
61  MHC 14  18835 
62  NSC 14  1820 
63  TALENs 14  539 
64  BMECs 13  430 
65  CB 13  8356 
66  EMT 13  18460 
67  HDR 13  2602 
68  KLF4 13  673 
69  LRRK2 13  1049 
70  MSC 13  6910 
71  OA 13  29597 
72  RP 13  12767 
73  SMCs 13  3727 
74  BM-MSCs 12  1580 
75  CNVs 12  2930 
76  DE 12  4752 
77  EpiSCs 12  138 
78  FACS 12  4365 
79  FTD 12  2788 
80  HDFs 12  508 
81  miRNA 12  9103 
82  MN 12  6080 
83  NPC 12  10918 
84  PGCs 12  1257 
85  RT-PCR 12  33647 
86  CNV 11  6085 
87  DS 11  13234 
88  GFP 11  14695 
89  HA 11  29155 
90  KO 11  9653 
91  miPSCs 11  41 
92  OPCs 11  1405 
93  PCL 11  6783 
94  SCs 11  2925 
95  TCR 11  13366 
96  TFs 11  4518 
97  XCI 11  583 
98  ZFNs 11  487 
99  ASCs 10  2781 
100  BDNF 10  14982