A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 126
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : mTORC
Long Form : mammalian target of rapamycin complex
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PI3K 17175 
ERK 16142 
TSC 3760 
AMPK 11256 
COX 10182 
GLUT 842 
JUN 63 
LPL 4940 
MAPK 22212 
10  MPS 5223 
11  mTORC1 2621 
12  mTORC2 414 
13  NF-kappaB 27699 
14  siRNA 13848 
15  4E-BP 106 
16  ALL 18209 
17  Ang II 11984 
18  aPL 2040 
19  APS 6501 
20  ATG5 367 
21  BAD 537 
22  BAT 5744 
23  beta3-AR 250 
24  BFR 1087 
25  CAT 24358 
26  CD 47904 
27  cKO 729 
28  CNT 4084 
29  CNTF 1605 
30  COX-2 14568 
31  CRTC 44 
32  Crtc2 LKO
33  CSCs 7343 
34  CVB3 1037 
35  DCT 1652 
36  DHCE
37  DHPO
38  EAA 1907 
39  ECC 3760 
40  EGFR 28698 
41  EMCV 612 
42  EMT 25439 
43  EN 3024 
44  ES 20365 
45  EtOH 3128 
46  FASN 1191 
47  FDG 7303 
48  Fn 303 
49  FOXO1 913 
50  FSR 957 
51  GC 28628 
52  GCN2 192 
53  GPx 9337 
54  GR 13070 
55  HFD 13489 
56  HIF 4998 
57  HIF1 214 
58  HRE 920 
59  ICOS 668 
60  IELs 567 
61  IGF 6349 
62  IGF-1 7815 
63  IGF-1R 1749 
64  iNOS 16764 
65  IP-10 1289 
66  IRS-1 2168 
67  IS 14242 
68  ISGs 1586 
69  KGF 929 
70  L-VGCCs 34 
71  LAMP 3498 
72  LC3 1842 
73  LDH 22046 
74  LDs 1752 
75  LEC 1368 
76  LIF 4890 
77  LIMP 13 
78  MCL 4689 
79  MDA 34677 
80  MES 2760 
81  MIG 524 
82  miR-185-5p 11 
83  MM 21900 
84  MPNST 966 
85  mRNAs 2278 
86  mTOR 12415 
87  MuRF1 311 
88  NAFLD 19933 
89  NBCe1 10 
90  NF 11289 
91  NPC 13253 
92  P-Rex1 15 
93  p.i 2373 
94  PA 45830 
95  PCa 15870 
96  PCO 2531 
97  PDGF 8215 
98  PDHC 257 
99  PHHI 116 
100  PI3K-AKT 50