A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 176
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : miR-1
Long Form : microRNA-1
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
miRNAs 21929 
qRT-PCR 9114 
cTnI 2233 
HCC 43087 
MI 28837 
SMCs 3512 
Tg 7185 
Cx43 2506 
miR-133a 35 
10  miR-206 52 
11  miRNA 7721 
12  NSCLC 32228 
13  PC 26146 
14  SRF 2008 
15  3'UTR 1286 
16  AF 26670 
17  AR 23005 
18  BC 12705 
19  BDNF 13543 
20  DCM 5348 
21  ECM 21128 
22  HDAC4 204 
23  HR 70546 
24  I/R 8403 
25  IR 25734 
26  LDH 16035 
27  LNA-antimiR-1
28  LXRalpha 435 
29  miRs 1705 
30  NRVCs 27 
31  PI3K 14273 
32  PKC 21395 
33  qPCR 8929 
34  ROS 56608 
35  SCs 2513 
36  sEHis
37  shRNA 3200 
38  TNF-alpha 44376 
39  WT 32212 
40  ADT 2813 
41  AERP 234 
42  AMI 14833 
43  AMO-1
44  AMPK 8031 
45  ANP 6577 
46  APC 10520 
47  API-5
48  ASCs 2368 
49  AST 10472 
50  ATG3 12 
51  AUC 29877 
52  Bcl-2 2407 
53  beta-MHC 201 
54  CaM 3504 
55  CCK-8 1798 
56  CDK9 156 
57  CIH 664 
58  CIH-D
59  CK 9877 
60  CM 13608 
61  cMLCK 13 
62  CMs 1193 
63  cMyBP-C 177 
64  CON 4744 
65  CPB 8375 
66  CREB 4833 
67  CTGF 2341 
68  cTnT 1265 
69  Cx 1288 
70  CyR 23 
71  DEX 6655 
72  DM 22949 
73  dmiR-1
74  DOX 7154 
75  ECG 14913 
76  ECs 6324 
77  EGFR 22678 
78  ERK 13863 
79  ES 15717 
80  ESC 2764 
81  ESCC 4678 
82  ET-1 7971 
83  FABP3 64 
84  G6PD 3234 
85  GBM 10462 
86  GBM spheres
87  GR 10680 
88  GSCs 977 
89  GST 10393 
90  HBsAg 7615 
91  HBV 24134 
92  HDAC 4629 
93  HET-CAM 75 
94  HF 24751 
95  HGF 6698 
96  HNSCC 5792 
97  HSP 6273 
98  HSP60 532 
99  HSP70 3045 
100  Hsp90 2246