A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 171
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : ASQoL
Long Form : Ankylosing Spondylitis Quality of Life
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
BASDAI 54  985 
AS 51  25656 
BASFI 50  595 
BASMI 28  217 
QoL 14  39284 
VAS 14  35155 
ASDAS 12  246 
axSpA 11  1045 
SF-36 10  5766 
10  PCS 6610 
11  SpA 2836 
12  HAQ 1736 
13  HRQoL 20833 
14  MASES 64 
15  BDI 5732 
16  HAQ-S 47 
17  nr-axSpA 198 
18  PROs 3074 
19  CRP 36088 
20  ESR 10367 
21  HADS 5189 
22  MCS 5810 
23  PsA 4329 
24  ASAS 472 
25  ASDAS-CRP 58 
26  BAS-G 53 
27  BASRI 56 
28  EQ-5D 1819 
29  FACIT-F 178 
30  FSS 2229 
31  MAF 1707 
32  MCID 2014 
33  mSASSS 204 
34  NHP 2488 
35  PF 9507 
36  PSQI 4419 
37  TNF 36281 
38  AUC 53933 
39  axPsA 27 
40  BAI 1866 
41  bDMARDs 589 
42  BP 48800 
43  CG 11190 
44  CI 279940 
45  COSMIN 564 
46  DAS28 1260 
47  DFI 1558 
48  EQ-5D-3L 225 
49  EQ-5D-5L 396 
50  FACIT-Fatigue 47 
51  HLA 13692 
52  ICC 19970 
53  MRI 99737 
54  PGJS
55  PtGA 127 
56  r-axSpA 43 
57  RA 64271 
58  RCTs 37090 
59  ROC 44209 
60  RP 15286 
61  SF 12198 
62  SF-36v2 155 
63  US 33188 
64  WLQ 81 
65  6MWT 2614 
66  AEs 13929 
67  AHRQ 703 
68  ALs 273 
69  ANGARD
70  anti-TNF 743 
71  AoAS
72  ASAS20 27 
73  axial SpA 24 
74  axuSpA
75  BASDAI 50
76  BIS-11 171 
77  BMD 27768 
78  BST 955 
79  CII/MI
80  CPE 4720 
81  CPET 1889 
82  CSA 9575 
83  csDMARD-IR
84  CT 129168 
85  CZP 392 
86  DGA 458 
87  DISQ 15 
88  EASi-QoL 10 
89  EAT 2173 
90  ED 47124 
91  EDASMI
92  EG 4258 
93  ESPAC 24 
94  ESSG 91 
95  EULAR 1049 
96  FS 8689 
97  FS-14 26 
98  GI 24663 
99  GRADE 3676 
100  ICCs 3813