A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 163
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : BMSCs
Long Form : bone marrow-derived MSCs
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
MSCs 60  20541 
MSC 7655 
ADSCs 2003 
IL 60864 
ALP 14648 
AMSCs 155 
ECM 26666 
ELISA 44074 
HUVECs 8811 
10  ASCs 3089 
11  BMP-7 695 
12  FN 8849 
13  GPNMB 112 
14  hESCs 2564 
15  HGF 7287 
16  IL-1beta 16929 
17  LPS 56087 
18  PRP 7802 
19  RT-PCR 35818 
20  SCI 18095 
21  TGF-beta1 12018 
22  TNF-alpha 51264 
23  ACECM 10 
24  AD 89285 
25  AD-MSCs 158 
26  AdV 812 
27  ALI 6187 
28  AT2 508 
29  ATSCs 35 
30  BDNF 16218 
31  beta-GP 197 
32  beta2AR 752 
33  BMP 5558 
34  BMP4 1024 
35  BMPCs 70 
36  BMSC-CM 16 
37  CBDL 251 
38  CCs 1401 
39  CCSCs 65 
40  CD 43019 
41  CFDA-SE 58 
42  CIA 3900 
43  CM 16813 
44  CPCs 850 
45  CS 33620 
46  CXCR2 195 
47  DEX 7849 
48  DFCs 156 
49  DKK1 1040 
50  DMOG 261 
51  ECs 7885 
52  EGFP 4936 
53  EMT 21503 
54  ENaC 2168 
55  ERK 15429 
56  ET-1 8419 
57  ETAR 225 
58  ETBR 96 
59  EVs 6195 
60  FAK 4547 
61  FGF-2 2701 
62  FLSs 437 
63  FMNs 26 
64  FPSCs 25 
65  GAG 4098 
66  GC 24560 
67  GC-MS 10574 
68  GFs 760 
69  GR 12059 
70  GSCs 1363 
71  H9-MSCs
72  HA 31643 
73  HEKs 49 
74  HIF-1alpha 5520 
75  HLA 12847 
76  HNSCC 7677 
77  HSFs 385 
78  hWJMSC-Exos
79  ICRS 628 
80  IDD 1983 
81  IDO 2359 
82  IFN-gamma 19183 
83  Ihh 518 
84  iNOS 15889 
85  iPSC-MSCs 22 
86  iPSCs 4920 
87  IRI 4190 
88  ISO 4396 
89  ITGbeta1 18 
90  KFs 119 
91  LG3 12 
92  LMHF 34 
93  LN 8974 
94  LNs 2318 
95  MALDI 2515 
96  MCP 4975 
97  MDFs 33 
98  MG 10186 
99  MI 34657 
100  micro-CT 2696