A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 551
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : BV/TV
Long Form : bone volume/total volume
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
Tb.Th 79  477 
BMD 75  26368 
Tb.N 74  416 
Tb.Sp 64  354 
micro-CT 28  2774 
BIC 18  2016 
WT 18  39513 
SMI 17  4170 
muCT 16  1087 
10  Conn.D 15  61 
11  ALP 14  15015 
12  CT 14  120681 
13  MAR 12  2210 
14  OA 11  33743 
15  vBMD 11  784 
16  BFR 10  1008 
17  BMSCs 5560 
18  BMC 4491 
19  KO 10945 
20  OC 12630 
21  Sham 473 
22  aBMD 888 
23  BS/BV 19 
24  BV 5019 
25  Ct.Ar 50 
26  DA 28939 
27  OPG 4580 
28  PTH 13456 
29  TRAP 4863 
30  HR-pQCT 659 
31  OCN 1505 
32  SEM 44646 
33  TNF-alpha 52314 
34  BS 5940 
35  BS/TV 15 
36  Ct.Th 114 
37  RANKL 5219 
38  SD 38103 
39  VOI 921 
40  ALF 2323 
41  BFR/BS 25 
42  BMP-2 3368 
43  CBCT 8720 
44  CD 44028 
45  DPD 2605 
46  DXA 8252 
47  MS/BS 16 
48  MSCs 21193 
49  ObS 11 
50  ONFH 916 
51  pQCT 966 
52  ACL 11664 
53  BMSC 1273 
54  BSP 2300 
55  CPC 3764 
56  DBM 1238 
57  EBM 2319 
58  ELISA 44926 
59  ES 18910 
60  FD 6868 
61  GBR 1330 
62  IGF-I 9561 
63  IL-6 30727 
64  LPS 57290 
65  LT 14245 
66  OcS
67  OS/BS
68  OV/BV
69  OV/TV
70  PEEK 1450 
71  PMMA 6387 
72  PRP 8033 
73  QCT 1570 
74  qRT-PCR 15408 
75  RIS 1099 
76  ROI 7468 
77  Ti 2733 
78  ADSCs 2083 
79  ADT 3961 
80  AM 12328 
81  AN 7798 
82  BDL 1647 
83  beta-TCP 1373 
84  BMP 5645 
85  Ca 7146 
86  CCK-8 4517 
87  CI 255548 
88  Col1a1 34 
89  CON 6584 
90  Conn Dens
91  COX-2 13929 
92  CSA 8919 
93  CTGF 2686 
94  DEXA 2651 
95  DKK1 1070 
96  DMM 711 
97  EA 11149 
98  ECM 27517 
99  ED 43192 
100  ES/BS