A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 746
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CNQX
Long Form : 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
NMDA 388  18106 
AMPA 239  4545 
APV 135  1236 
AP5 101  509 
KA 57  4092 
TTX 53  3689 
EPSPs 49  1571 
EAA 47  1897 
GABA 42  17717 
10  non-NMDA 41  141 
11  NBQX 40  360 
12  DNQX 39  325 
13  EPSCs 39  1122 
14  D-AP5 36  157 
15  Glu 35  3653 
16  GABAA 29  1454 
17  D-APV 27  116 
18  QA 27  3507 
19  EPSP 25  1099 
20  LTP 24  9690 
21  a,d 21  229 
22  IPSPs 20  698 
23  CPP 18  7759 
24  IPSCs 18  747 
25  AP7 16  115 
26  NO 15  67896 
27  EAAs 14  525 
28  NTS 14  4715 
29  aCSF 13  880 
30  AP-5 13  37 
31  KYN 13  992 
32  L-NAME 12  6217 
33  4-AP 11  2130 
34  DA 11  30282 
35  i.c.v 10  7776 
36  LTD 10  2900 
37  mGluR 10  989 
38  ACPD 167 
39  L-AP4 240 
40  L-Glu 296 
41  NOS 11518 
42  BAPTA 435 
43  GAMS 72 
44  GluR 336 
45  i.t 3322 
46  MAP 27132 
47  MCPG 193 
48  PSPs 508 
49  QUIS 183 
50  RVLM 1310 
51  AMPAR 922 
52  AP3 167 
53  BLA 2764 
54  BMI 96094 
55  DL-AP5 13 
56  EPSC 297 
57  L-AP3 68 
58  LC 23900 
59  mIPSCs 487 
60  PPADS 404 
61  SG 7240 
62  sIPSCs 346 
63  2-APV 42 
64  ACh 13369 
65  APB 1037 
66  CNS 50963 
67  CVLM 215 
68  HR 106394 
69  mGluRs 1592 
70  NAc 4337 
71  NMDAR 3997 
72  PKC 22307 
73  PS 30622 
74  PVN 5511 
75  t-ACPD 47 
76  trans-ACPD 60 
77  VTA 4572 
78  AHP 2209 
79  AP4 62 
80  Asp 1157 
81  BDNF 17818 
82  BIC 2212 
83  CRD 2454 
84  DIV 768 
85  LDH 21923 
86  mEPSCs 583 
87  NA 15874 
88  NAcc 1255 
89  nAChRs 2894 
90  PI 30117 
91  PTX 6681 
92  RMP 1264 
93  RS 11405 
94  5-HT 7771 
95  ALS 19128 
96  Con A 8154 
97  D,L-APV
98  HCA 3295 
99  IC 15382 
100  IPSP 272