A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 138
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : Cbfalpha1
Long Form : core binding factor alpha1
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ALP 28  15732 
BMP-2 11  3483 
OC 11  13344 
OPN 4734 
OCN 1571 
MGP 900 
MTT 6230 
beta-GP 210 
BSP 2353 
10  Col I 645 
11  RT-PCR 37446 
12  VSMC 4280 
13  VSMCs 5602 
14  DMP1 546 
15  HASMCs 398 
16  IGF-I 9596 
17  MSCs 22375 
18  ON 3205 
19  ROS 81025 
20  TGF-beta1 12559 
21  ADSCs 2224 
22  AGEs 5823 
23  alpha-MEM 79 
24  BMSCs 5936 
25  CML 13684 
26  ERK 15910 
27  GM-CSF 9752 
28  GSH-Px 5541 
29  HFD 12424 
30  LEP 1491 
31  LPS 59503 
32  OB 4813 
33  OPG 4728 
34  Pi 3185 
35  PPARgamma 8611 
36  PRFe
37  RAGE 3687 
38  RANKL 5393 
39  SOD 33607 
40  TAZ 652 
41  2-APB 597 
42  a-SMA 78 
43  ABs 294 
44  Ad-EGFP 14 
45  ADAM28 17 
46  ADM 3771 
47  Al 3758 
48  AMC 1540 
49  AOPPs 265 
50  AP 28396 
51  AS 24887 
52  ASC 4062 
53  ASODN 428 
54  AVC 586 
55  AVICs 72 
56  BAP 1907 
57  BGP 590 
58  BMD 27237 
59  BMP4 1067 
60  BQZ
61  BrdU 6386 
62  CAS 6749 
63  CEMP1 36 
64  CLSM 3976 
65  CPE 4599 
66  CRLR 253 
67  CTS 4788 
68  Cx43 2916 
69  DEX 8353 
70  DM 32177 
71  DN 8134 
72  DPP 1910 
73  DSPP 512 
74  ECE 1320 
75  EGF 17834 
76  FBS 4689 
77  FHA 1037 
78  FHN 258 
79  FITC 4008 
80  GS 10356 
81  HA 33845 
82  hDPSCs 457 
83  HGFs 726 
84  HIF-1alpha 5956 
85  HMG-CoA 3000 
86  hMSCs 3380 
87  HO 4604 
88  HPLCs 15 
89  HSMCs 37 
90  HUSMCs
91  Ihh 531 
92  LDI 707 
93  LEPR 770 
94  LSCM 699 
95  MAPK 21588 
96  MEPE 143 
97  MPS 5034 
98  mRNA 15131 
99  mTOR 11957 
100  NF-kappaB 26650