A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 208
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : Cx
Long Form : circumflex
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
LAD 92  8513 
RCA 55  4292 
LV 10  36306 
CABG 15013 
LM 7184 
PCI 22199 
AD 92113 
CAD 31856 
PTCA 3881 
10  CA 27031 
11  CT 120681 
12  LITA 379 
13  LMCA 812 
14  MI 35530 
15  SVG 876 
16  TTE 3550 
17  ACh 13074 
18  CAG 2524 
19  CTO 1796 
20  ECG 18530 
21  EDRF 1295 
22  LCA 5412 
23  LIMA 647 
24  OM 7122 
25  RC 7610 
26  SCF 4449 
27  SOD 32054 
28  STEMI 10107 
29  TIMI 2296 
30  AV 8740 
31  BIMA 122 
32  CAC 4804 
33  CAS 6463 
34  CI 255548 
35  CP 30999 
36  IR 32604 
37  ITA 985 
38  LVEDP 1578 
39  LVEF 11033 
40  MCE 1484 
41  MPI 3601 
42  NO 65382 
43  OPCAB 1247 
44  Pa 534 
45  PD 80899 
46  PDA 9059 
47  PI 28138 
48  pts 2495 
49  RA 60938 
50  RIMA 143 
51  RITA 219 
52  RMBF 172 
53  TFC 1344 
54  ACS 16188 
55  ADICH
56  ADMA 2774 
57  ADP 5262 
58  AF 35104 
59  AMI 17568 
60  AN 7798 
61  ANF 2725 
62  AoP 208 
63  AS 23597 
64  ASOs 759 
65  AVna
66  BITA 175 
67  BK 3144 
68  BS 5940 
69  bull's-eyes
70  BWG 497 
71  C group 261 
72  CACS 748 
73  CAO 540 
74  CART 2654 
75  CCCs 412 
76  CCI 6347 
77  CCMCs
78  CCs 1465 
79  CCTA 2133 
80  cFFR 18 
81  CFVR 292 
82  CIV 602 
83  CM 17261 
84  CO 19197 
85  CorT
86  CPB 9478 
87  CR 31728 
88  CRI 1655 
89  CRT 12703 
90  CS 34567 
91  CSA 8919 
92  CTA 8415 
93  cTn 493 
94  CVFR
95  CVR 2092 
96  DA 28939 
97  DE 5758 
98  DES 9124 
99  DESs 1060 
100  DIAG 12