A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 195
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : DAPSA
Long Form : Disease Activity Index for Psoriatic Arthritis
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PsA 84  4307 
MDA 39  33679 
LDA 18  4689 
PASDAS 18  45 
PASI 18  2380 
CPDAI 16  30 
VLDA 14  36 
CRP 12  35866 
DAS28 10  1269 
10  HAQ 10  1731 
11  ASDAS 245 
12  BASDAI 977 
13  PsAID 26 
14  VAS 34865 
15  CASPAR 97 
16  ESR 10312 
17  cDAPSA 18 
18  LEI 177 
19  SJC 203 
20  TJC 158 
21  AUC 53228 
22  RA 63980 
23  ROC 43669 
24  SDAI 366 
25  US 32974 
26  BMI 94215 
27  CDAI 1319 
28  DLQI 1644 
29  DMARD 1200 
30  NAPSI 137 
31  OR 149775 
32  PASS 966 
33  TNFi 918 
34  axPsA 25 
35  CI 277768 
36  EULAR 1044 
37  FACIT-F 178 
38  FM 10381 
39  HADS 5151 
40  HAQ-S 45 
41  HRQoL 20678 
42  mCPDAI
43  PASE 338 
44  PD 87030 
45  PGA 3156 
46  PROs 3027 
47  PsO 405 
48  REM 6056 
49  SpA 2824 
50  SPARCC 122 
51  AS 25508 
52  axSpA 1037 
53  bDMARDs 581 
54  BSA 16415 
55  DAS 2943 
56  DAS28-CRP 142 
57  GRAPPA 361 
58  HAQ-DI 538 
59  IL-17A 770 
60  LDI 722 
61  MASES 63 
62  mHAQ 93 
63  mNAPSI 16 
64  NLR 9168 
65  PDE4 884 
66  PLR 4409 
67  PR 29234 
68  PsAJAI
69  PsAQoL 31 
70  PtGA 125 
71  RAPID3 112 
72  SCQM 18 
73  SwePsA
74  TNF-alpha 54930 
75  ACR 6004 
76  ACR/EULAR 93 
77  ADA 5835 
78  ADAbs 24 
79  AE 9648 
80  aFRS
81  AMDF
82  anti-TNF 738 
83  ASAS-HI
84  ASDAS-CRP 57 
85  BAU 281 
86  bDMARD 192 
87  BIOPURE
88  BUSES
89  CAN 1998 
90  CEC 2795 
91  CIMT 3952 
92  CLP 5543 
93  CP 33128 
94  CPDAI-JED
95  CREPAR
96  csDMARD 98 
97  CV 26993 
98  CVD 37498 
99  CVEs 421 
100  DAMP 555