A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 936
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : FAAH
Long Form : fatty acid amide hydrolase
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
AEA 261  1357 
2-AG 179  1415 
MAGL 171  443 
ECs 81  7655 
CB1 70  1184 
eCB 70  450 
NAPE-PLD 58  113 
PEA 56  2432 
TRPV1 52  2558 
10  MGL 45  394 
11  OEA 40  472 
12  NAEs 36  226 
13  CB1r 32  26 
14  NAAA 27  107 
15  CB 25  8755 
16  LPS 23  54840 
17  COX-2 22  13547 
18  BLA 19  2441 
19  COX 19  9779 
20  EC 19  24712 
21  i.p 19  12772 
22  PET 17  32050 
23  CNS 16  45123 
24  THC 16  3360 
25  AA 15  27934 
26  AMT 15  1491 
27  SNPs 15  35415 
28  ABPP 14  271 
29  CB2 14  458 
30  DAGL 14  74 
31  CNR1 13  150 
32  PFC 13  8948 
33  SNP 13  21318 
34  AD 12  86354 
35  BDNF 12  15818 
36  CBD 12  6281 
37  eCBs 12  257 
38  PTSD 12  20668 
39  CCI 11  5815 
40  MGLL 11  38 
41  QM/MM 11  1535 
42  WT 11  37501 
43  KO 10  10323 
44  NAE 10  394 
45  PD 10  76061 
46  PMSF 10  738 
47  PPARalpha 10  2440 
48  SAR 10  8656 
49  LTP 8995 
50  MS 62739 
51  NSAIDs 11847 
52  OP 7297 
53  ABHD6 57 
54  PPAR 4512 
55  ROS 70917 
56  DA 28046 
57  DAGLalpha 46 
58  DHA 9751 
59  EPM 2538 
60  HFD 10295 
61  NAc 3863 
62  PAG 2875 
63  TRP 3146 
64  AChE 11714 
65  AN 7369 
66  BMI 82851 
67  CES 1362 
68  CPF 1266 
69  delta9-THC 210 
70  DRG 9018 
71  FABPs 329 
72  FST 3052 
73  IBD 21750 
74  ir 1517 
75  MD 32467 
76  mPFC 4371 
77  NATs 457 
78  OA 31737 
79  SHR 11618 
80  AS 22098 
81  CBRs 100 
82  CeA 1334 
83  ChE 1479 
84  CPA 5208 
85  CUS 756 
86  DAG 2881 
87  DOCA 1255 
88  FAA 919 
89  FAAs 160 
90  FAEs 162 
91  GI 21284 
92  IL 59493 
93  IL-6 29166 
94  KA 3743 
95  LiCl 746 
96  LOX 2123 
97  mRNA 14022 
98  NAPE 84 
99  NE 18110 
100  PPAR-alpha 491