A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 75
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : FBDD
Long Form : fragment-based drug design
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
VS 5359 
LE 5981 
NMR 18225 
AChE 12562 
FBS 4657 
HTS 4525 
MD 37871 
QSAR 3778 
STAT3 5684 
10  A2AR 520 
11  ACCs 334 
12  AD 96170 
13  AFE 566 
14  AMPK 10740 
15  BRDs 46 
16  BTK 1853 
17  CE 16779 
18  CETP 2067 
19  cN-II 41 
20  CNS 48981 
21  DCC 1792 
22  DFT 21914 
23  DOS 1407 
24  DRIs 272 
25  epsilonAc-Lys
26  ER 56601 
27  FADD 800 
28  FXa 925 
29  GFA 578 
30  GFEs
31  GPCR 4620 
32  hAMPK
33  HDAC6 644 
34  HEA 514 
35  HpMTAN and SaMTAN
36  IL-6 31911 
37  ITC 3949 
38  KAR 121 
39  KATII 11 
40  KYNA 721 
41  LGFEs
42  LMW 1864 
43  MIF 4208 
44  MixMD 12 
45  Mpro 797 
46  MTANs
47  MTDIA
48  mTOR 11870 
49  mTORC1 2482 
50  mTORC2 390 
51  NP 17609 
52  OA 35270 
53  PDE10A 193 
54  PLP 3912 
55  PPI 14666 
56  PT 17236 
57  RECAP 31 
58  RGC 2339 
59  RMSD 1181 
60  RSV 11191 
61  SAR 9566 
62  SARs 1286 
63  SARS-CoV 1834 
64  SBDD 222 
65  SBP 16932 
66  SILCS 38 
67  SMLR 124 
68  SPR 8165 
69  SRP 3070 
70  TCM 9105 
71  TSID
72  UA 7601 
73  WAC 176 
74  XRC 27 
75  ZBG 79