A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 435
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : HFNC
Long Form : high-flow nasal cannula
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
NIV 118  2778 
CPAP 61  6066 
ICU 54  31275 
COT 44  736 
RR 42  47366 
ARF 37  5775 
nCPAP 36  957 
CI 31  255548 
COVID-19 29  34588 
10  RCTs 29  32711 
11  PICU 26  2995 
12  OR 25  138094 
13  NIPPV 20  514 
14  AHRF 19  190 
15  ARDS 18  10854 
16  MV 18  8116 
17  COPD 17  32660 
18  IMV 15  1009 
19  LOS 15  16390 
20  HR 14  95336 
21  PEEP 14  3322 
22  ED 13  43192 
23  IQR 10  17414 
24  BiPAP 351 
25  ICUs 4788 
26  SARS-CoV-2 17524 
27  NIMV 162 
28  NPPV 527 
29  NC 11461 
30  NRS 4814 
31  ABG 1462 
32  DNI 250 
33  OSA 14265 
34  RDS 3868 
35  RSV 10851 
36  VT 10880 
37  AECOPD 1296 
38  BMI 87897 
39  BPD 9612 
40  CENTRAL 6217 
41  iNO 834 
42  PICUs 438 
43  ROX 195 
44  WOB 222 
45  6MWT 2447 
46  AH 5312 
47  BAL 10572 
48  CFD 3959 
49  CT 120681 
50  DNR 1950 
51  Edi 75 
52  EIT 1618 
53  M-WCAS
54  MD 35465 
55  PPCs 533 
56  SOFA 2514 
57  WHO 22686 
58  AHI 6304 
59  APACHE II 1665 
60  ARR 1446 
61  CAP 10987 
62  CLD 2958 
63  COHb 723 
64  CrIs 115 
65  EELI 25 
66  ETI 922 
67  FM 9721 
68  GA 17644 
69  HCW 1384 
70  HPS 2867 
71  LPM 585 
72  NIRS 4800 
73  NRB 130 
74  PACU 1718 
75  PE 31351 
76  Pes 270 
77  PP 15456 
78  PPE 4251 
79  PS 27738 
80  RCT 13706 
81  RD 8109 
82  SOT 1856 
83  VMN 596 
84  ACPE 156 
85  AHF 1906 
86  AKI 13701 
87  ALRI 391 
88  ApOx
89  APP 9488 
90  ARI 2650 
91  AUC 46299 
92  AUROC 3660 
93  AVB 681 
94  BVM 210 
95  CIs 22738 
96  CNC 1658 
97  CO 19197 
98  CrI 1162 
99  EBUS-TBNA 960 
100  ECMO 6720