A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 32
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : HIF1A-AS2
Long Form : hypoxia-inducible factor 1 alpha-antisense RNA 2
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
lncRNAs 15389 
GC 28628 
APOA1-AS
BC 23836 
CAD 34463 
CCK-8 5654 
CIS 4804 
ECs 8955 
GBM 16857 
10  GSCs 1613 
11  HCAECs 367 
12  HFD 13489 
13  HIF-1alpha 6213 
14  HMGA1 248 
15  ICAM-1 8311 
16  IL-1beta 18900 
17  IL-6 33447 
18  KCNQ1OT1 60 
19  lncRNA 6842 
20  MCP-1 8101 
21  miR-429 20 
22  NTNBC
23  PBMCs 14115 
24  PD-L1 7534 
25  qRT-PCR 17839 
26  shRNA 3916 
27  SMCs 4225 
28  TNBC 8949 
29  TNF-alpha 55840 
30  UCA1 229 
31  VCAM-1 4105 
32  VEGF 41112