A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 2361
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : HSCs
Long Form : hematopoietic stem cells
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
BM 520  18689 
MSCs 234  20541 
AML 166  25841 
LSCs 122  872 
HSPCs 114  1406 
HPCs 107  1058 
UCB 102  2218 
ROS 98  73482 
AGM 93  590 
10  G-CSF 85  8884 
11  CB 80  9008 
12  SCF 73  4394 
13  EPCs 54  3922 
14  HSCT 48  9453 
15  SP 46  21772 
16  GVHD 45  11689 
17  iPSCs 44  4920 
18  CML 43  13160 
19  MDS 43  11671 
20  NK 42  24118 
21  TPO 42  3166 
22  GFP 41  15164 
23  MPPs 41  152 
24  FL 40  6518 
25  ECs 39  7885 
26  BMT 38  7253 
27  ESCs 37  3943 
28  PB 37  11770 
29  NOD/SCID 35  444 
30  IL 33  60864 
31  SCID 33  5033 
32  BMCs 31  823 
33  ES 31  18506 
34  TBI 30  22867 
35  HSPC 29  760 
36  LT 29  13908 
37  WT 29  38625 
38  DCs 28  16317 
39  CFU 27  6228 
40  FA 27  26923 
41  LSK 27  123 
42  SDF-1 27  1733 
43  EGFP 25  4936 
44  EPO 25  8638 
45  5-FU 23  12523 
46  CAR 23  7478 
47  miRNAs 23  29220 
48  PSCs 23  3301 
49  TGF-beta 23  17839 
50  BMSCs 22  5372 
51  CLPs 22  315 
52  EHT 22  585 
53  HE 22  8323 
54  HCT 21  4453 
55  MPNs 21  1054 
56  ECM 20  26666 
57  IR 20  31786 
58  MHC 20  19356 
59  MKs 20  389 
60  IL-3 19  2897 
61  LSC 19  2856 
62  LT-HSCs 19  80 
63  aa 18  4724 
64  FACS 18  4606 
65  GMPs 18  212 
66  hPSCs 18  1221 
67  VSELs 18  190 
68  CFUs 17  1309 
69  GM-CSF 17  9544 
70  HLA 17  12847 
71  IFN-gamma 17  19183 
72  LTR 16  3801 
73  NSCs 16  3778 
74  PcG 16  1166 
75  RBCs 16  6099 
76  ALL 15  16921 
77  LTC-IC 15  334 
78  MM 15  19310 
79  TFs 15  5322 
80  CFCs 14  351 
81  CSCs 14  6304 
82  hESCs 14  2564 
83  KO 14  10642 
84  LV 14  35680 
85  MSC 14  7655 
86  RA 14  59778 
87  VEGF 14  38704 
88  YS 14  429 
89  CMPs 13  354 
90  ET 13  17679 
91  EVs 13  6195 
92  LICs 13  329 
93  MK 13  2024 
94  OBs 13  592 
95  PBSCs 13  314 
96  PI3K 13  15953 
97  RBC 13  11803 
98  RT-PCR 13  35818 
99  T-ALL 13  1884 
100  BM-MSCs 12  1351