A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 2332
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : HSCs
Long Form : hematopoietic stem cells
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
BM 510  18328 
MSCs 226  19988 
AML 160  25276 
LSCs 115  831 
HSPCs 109  1345 
HPCs 103  1036 
UCB 101  2183 
ROS 95  71327 
AGM 91  577 
10  G-CSF 83  8802 
11  CB 80  8792 
12  SCF 73  4349 
13  EPCs 54  3870 
14  HSCT 48  9218 
15  SP 46  21493 
16  GVHD 45  11500 
17  MDS 43  11444 
18  CML 42  12990 
19  iPSCs 42  4728 
20  GFP 41  15006 
21  MPPs 41  149 
22  NK 41  23737 
23  TPO 41  3125 
24  FL 40  6324 
25  BMT 38  7212 
26  ECs 38  7692 
27  PB 37  11589 
28  ESCs 35  3857 
29  NOD/SCID 35  443 
30  IL 33  59728 
31  SCID 33  5100 
32  BMCs 31  807 
33  ES 31  18125 
34  LT 29  13526 
35  WT 29  37651 
36  DCs 27  16079 
37  FA 27  26181 
38  LSK 27  121 
39  SDF-1 27  1717 
40  TBI 27  22345 
41  CFU 26  6117 
42  HSPC 26  728 
43  EGFP 25  4884 
44  EPO 25  8593 
45  CAR 24  7127 
46  5-FU 23  12376 
47  miRNAs 23  28405 
48  TGF-beta 23  17594 
49  BMSCs 22  5193 
50  CLPs 22  306 
51  EHT 22  573 
52  HCT 21  4303 
53  HE 21  8064 
54  PSCs 21  3143 
55  ECM 20  25917 
56  MHC 20  19197 
57  MPNs 20  1019 
58  IL-3 19  2894 
59  LSC 19  2703 
60  MKs 19  376 
61  aa 18  4684 
62  FACS 18  4547 
63  GMPs 18  207 
64  IR 18  31061 
65  LT-HSCs 18  76 
66  VSELs 18  186 
67  CFUs 17  1287 
68  GM-CSF 17  9499 
69  HLA 17  12647 
70  IFN-gamma 17  18969 
71  RBCs 17  5971 
72  hPSCs 16  1170 
73  LTR 16  3767 
74  NSCs 16  3698 
75  PcG 16  1157 
76  LTC-IC 15  341 
77  MM 15  18796 
78  TFs 15  5066 
79  ALL 14  16660 
80  CFCs 14  346 
81  CSCs 14  6071 
82  hESCs 14  2536 
83  KO 14  10381 
84  LV 14  35148 
85  MSC 14  7461 
86  PI3K 14  16163 
87  RA 14  58710 
88  VEGF 14  38187 
89  CMPs 13  342 
90  ET 13  17350 
91  LICs 13  316 
92  MK 13  1965 
93  OBs 13  579 
94  PBSCs 13  308 
95  RBC 13  11619 
96  RT-PCR 13  35254 
97  T-ALL 13  1838 
98  YS 13  414 
99  BM-MSCs 12  1316 
100  EVs 12  5618