A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 1213
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : HSPCs
Long Form : hematopoietic stem and progenitor cells
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
BM 240  18689 
HSCs 112  7395 
AML 79  25841 
MSCs 72  20541 
PB 48  11770 
G-CSF 47  8884 
HSC 40  5653 
UCB 37  2218 
CB 35  9008 
10  SDF-1 35  1733 
11  ROS 34  73482 
12  MDS 32  11671 
13  iPSCs 19  4920 
14  S1P 19  4234 
15  SCD 17  11320 
16  ComC 16  21 
17  VSELs 16  190 
18  CFU 15  6228 
19  EHT 15  585 
20  FA 15  26923 
21  LSCs 15  872 
22  SCF 15  4394 
23  RNP 14  1844 
24  LVs 13  505 
25  FL 12  6518 
26  IL 12  60864 
27  LV 12  35680 
28  TPO 12  3166 
29  WT 12  38625 
30  ECs 11  7885 
31  EPCs 11  3922 
32  HPCs 11  1058 
33  KO 11  10642 
34  FACS 10  4606 
35  CAR 7478 
36  ECM 26666 
37  GM-CSF 9544 
38  HSCT 9453 
39  LPS 56087 
40  LSK 123 
41  NK 24118 
42  AAV 5780 
43  AGM 590 
44  BMSCs 5372 
45  CHT 1036 
46  DCs 16317 
47  GVHD 11689 
48  HE 8323 
49  hPSCs 1221 
50  MLL 964 
51  NF-kappaB 25138 
52  SCID 5033 
53  TBI 22867 
54  TLR 11012 
55  ZFNs 512 
56  AA 28546 
57  CC 17478 
58  CFCs 351 
59  DAMPs 1359 
60  DSB 3716 
61  EVs 6195 
62  HO-1 6971 
63  IL-6 29914 
64  IR 31786 
65  LT-HSCs 80 
66  miRNAs 29220 
67  MK 2024 
68  MNCs 1461 
69  MPB 564 
70  NHEJ 2848 
71  PSCs 3301 
72  sgRNA 588 
73  TLRs 6908 
74  ALL 16921 
75  CHIP 733 
76  CRISPR 2722 
77  ESCs 3943 
78  GMPs 212 
79  hESCs 2564 
80  HIV-1 17209 
81  m6A 1643 
82  MBL 3593 
83  TNF 34591 
84  TNF-alpha 51264 
85  C1P 175 
86  CARs 679 
87  CVD 33263 
88  CXCR4 1251 
89  EC 25504 
90  EMH 360 
91  GFP 15164 
92  IFN-gamma 19183 
93  LTC-ICs 84 
94  MDSCs 2371 
95  NOD 3987 
96  PGE2 10958 
97  PI3K 15953 
98  PRC2 1115 
99  T-ALL 1884 
100  VDA 143