A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 2007
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : KD
Long Form : knockdown
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
KO 91  11971 
WT 68  42435 
OE 57  2238 
ROS 30  85335 
shRNA 26  3908 
ER 25  58832 
siRNA 23  13791 
EMT 17  25265 
RNAi 17  10711 
10  NF-kappaB 15  27542 
11  HCC 14  64577 
12  PI3K 14  17113 
13  miRNAs 12  33134 
14  AD 11  101561 
15  hESCs 11  2692 
16  MM 10  21750 
17  PCa 10  15737 
18  PD 10  88808 
19  PDAC 10  8770 
20  TG 10  25638 
21  BC 23610 
22  CRC 39601 
23  ES 20236 
24  ESCs 4287 
25  AML 28808 
26  AMPK 11197 
27  ECM 30393 
28  HFD 13358 
29  lncRNAs 15212 
30  MSCs 23308 
31  NSCLC 48997 
32  PC 35901 
33  T1D 8195 
34  TJ 2218 
35  AR 30864 
36  ChIP 4994 
37  CNS 50963 
38  DAT 6045 
39  MAPK 22142 
40  NT 8579 
41  shRNAs 707 
42  TNBC 8826 
43  TNF 36493 
44  BM 20454 
45  CSCs 7297 
46  DOX 12526 
47  EGF 17975 
48  GC 28426 
49  GWAS 13441 
50  HIF-1alpha 6174 
51  HSCs 8270 
52  IPSCs 747 
53  IR 35392 
54  LPS 61354 
55  MEFs 2490 
56  NC 12732 
57  NOD 4240 
58  OS 88198 
59  qRT-PCR 17693 
60  TJs 1140 
61  TNF-alpha 55631 
62  AAV 6680 
63  AS 26051 
64  Cm 469 
65  COG 1361 
66  COX 10166 
67  ECS 3546 
68  EGFR 28574 
69  ERK 16138 
70  FLNA 360 
71  GLP-1 7676 
72  IFN 25044 
73  IGF-1R 1747 
74  IHC 21102 
75  IN 2392 
76  JNK 10632 
77  LTP 9690 
78  mESCs 1029 
79  mi 503 
80  MMP-2 4535 
81  mRNA 15604 
82  mTOR 12358 
83  NAc 4337 
84  NK 25904 
85  NMDAR 3997 
86  OSCC 8477 
87  PH 13171 
88  PM 21087 
89  PPARgamma 8826 
90  SC 20057 
91  T2D 13746 
92  TGF-beta 19099 
93  TGN 1757 
94  TME 9641 
95  ACh 13369 
96  ALS 19128 
97  Arc 357 
98  BAT 5709 
99  BD 15071 
100  BDNF 17818