A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 746
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : LS-SVM
Long Form : least squares support vector machine
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PLS 80  6240 
PCA 55  28118 
SPA 49  2604 
RMSEP 42  849 
NIR 38  13842 
PLSR 36  1526 
MLR 26  5386 
RMSE 26  4712 
PLS-DA 25  2527 
10  BPNN 24  477 
11  SNV 24  1223 
12  RF 22  24382 
13  CARS 19  1609 
14  GA 19  19779 
15  ANN 18  5866 
16  SSC 18  4581 
17  SVM 18  10353 
18  MSC 17  8522 
19  RBF 16  3128 
20  BP-ANN 14  212 
21  EEG 14  28212 
22  ELM 14  1300 
23  RPD 14  1468 
24  Vis-NIR 14  195 
25  PCs 13  5444 
26  EWs 12  60 
27  PSO 12  2275 
28  ANFIS 11  577 
29  SIMCA 11  455 
30  GLCM 10  588 
31  HSI 10  1693 
32  NIRS 10  5155 
33  ROI 10  8216 
34  UVE 10  84 
35  AUC 55438 
36  ICA 11307 
37  kNN 451 
38  SG 7240 
39  LDA 4810 
40  ML 14063 
41  QSAR 3895 
42  ROC 45343 
43  WT 42435 
44  BP 49333 
45  ECG 20098 
46  GMDH 51 
47  MAPE 761 
48  VMD 545 
49  BCI 3786 
50  GP 15754 
51  PCR 66561 
52  ALS 19128 
53  FTIR 25271 
54  GPR 1074 
55  HPLC 29586 
56  IMFs 424 
57  LVs 568 
58  RBFNN 249 
59  SOM 3838 
60  TCM 10067 
61  WPT 301 
62  ANOVA 14193 
63  COD 7508 
64  CS 38197 
65  CSA 9766 
66  DA 30282 
67  FT-NIR 256 
68  GRNN 224 
69  KPCA 134 
70  LIBS 1394 
71  LM 7915 
72  MAE 3713 
73  MI 38328 
74  MSE 2416 
75  ROIs 4716 
76  SSA 5836 
77  AC 20353 
78  ANNs 1650 
79  BA 11829 
80  CI 284312 
81  CT 130614 
82  CTG 1248 
83  DOSC 25 
84  EC 29481 
85  EEMD 234 
86  EMD 2244 
87  FA 30242 
88  FHR 1803 
89  GA-MLR 53 
90  ILs 4117 
91  IMF 1887 
92  IR 35392 
93  LOD 13106 
94  LOO 301 
95  MARS 1347 
96  MC 16062 
97  MIR 1755 
98  MLPNN 92 
99  NSE 4628 
100  PA 45503