A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 95
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : LSCs
Long Form : limbal stem cells
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
LSCD 21  361 
CFE 540 
HAM 911 
AM 11786 
MSCs 19988 
CECs 1059 
CLs 713 
DAPI 1433 
FACS 4547 
10  hESCs 2536 
11  LSC 2703 
12  LSCT 42 
13  PTB 4736 
14  qRT-PCR 14110 
15  RT-PCR 35254 
16  SLET 77 
17  TFs 5066 
18  ABC 9544 
19  ABCB5 26 
20  ACH 636 
21  ACM 1465 
22  ADMSCs 336 
23  ALDHs 161 
24  AMEED
25  AMT 1498 
26  APCM
27  ASCs 3008 
28  BMP4 1002 
29  BNC 432 
30  CC 16934 
31  CDVA 1221 
32  CEPCs
33  CFEs 63 
34  CFSE 519 
35  Cj 11 
36  CK 11074 
37  cLSCs
38  CNV 6485 
39  CS-MSCs
40  Cx43 2784 
41  DACN
42  dAM 21 
43  DEGs 9259 
44  DFs 254 
45  DMEM 1135 
46  DPSCs 850 
47  ECM 25917 
48  EGFP 4884 
49  ESCN 36 
50  ESCs 3857 
51  GMP 1832 
52  GO 17435 
53  hDPSCs 349 
54  HE 8064 
55  hESC 1305 
56  hESC-LSC
57  hiPSC 633 
58  HLECs 193 
59  hPDLSCs 211 
60  hPSCs 1170 
61  hUCMSCs 473 
62  hUSSCs
63  HUVECs 8611 
64  IC 13638 
65  IF 7402 
66  IHC 17368 
67  Ir-antago
68  IVCM 390 
69  KEGG 4584 
70  KSFM 35 
71  LECs 1164 
72  LSAT 60 
73  LSCDs
74  miR-31 79 
75  MLKL 457 
76  NGF 11354 
77  OME 1647 
78  Pax 83 
79  PCL 7384 
80  PCR 61993 
81  PKP 925 
82  POV 292 
83  RIPK 97 
84  rLSCs
85  RT-qPCR 4435 
86  SAD 4085 
87  SC 17740 
88  SDS 12755 
89  SOD2 597 
90  SP 21493 
91  TA 12372 
92  TAC 6777 
93  TACs 431 
94  VA 15908 
95  VEGF 38187