A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 238
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : PHD2
Long Form : prolyl hydroxylase 2
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
HIF-1alpha 29  6174 
HIF 27  4979 
VEGF 10  40992 
EPO 8987 
HIF-1 2572 
ROS 85335 
alpha-KG 641 
PHDs 321 
VHL 2989 
10  CAIX 751 
11  EMT 25265 
12  ER 58832 
13  HIF-2alpha 226 
14  HIF1alpha 784 
15  HIFs 1156 
16  HO-1 7742 
17  PHD 1183 
18  shRNA 3908 
19  BM 20454 
20  BRB 850 
21  CAMs 1455 
22  CNS 50963 
23  COX-2 14543 
24  ECs 8885 
25  EGLN1 15 
26  ERbeta 1461 
27  ET-1 8673 
28  FIH 339 
29  FIH-1 77 
30  HFD 13358 
31  HIF-alpha 121 
32  HRE 914 
33  HRMECs 175 
34  HUVECs 9817 
35  I/R 11581 
36  iNOS 16737 
37  ITGA5 92 
38  ITGB1 200 
39  LDH 21923 
40  NO 67896 
41  PAH 14943 
42  PASMCs 1115 
43  WM 11395 
44  WT 42435 
45  2OG 303 
46  AD 101561 
47  AILI 70 
48  AKAP12 57 
49  Al 3938 
50  ALP 16373 
51  AMPK 11197 
52  AMS 3490 
53  Ang II 11959 
54  Ang-2 1062 
55  ANP 7139 
56  ARD1 42 
57  ASMCs 397 
58  AT 13464 
59  AT1R 1623 
60  BBB 18512 
61  Bcl-2 4007 
62  beta-GP 213 
63  BM-MSCs 1510 
64  BMPs 3096 
65  BWHR
66  CA9 160 
67  CAFs 2825 
68  cAMP 12167 
69  Cav-1 1556 
70  CBS 3600 
71  cGMP 4533 
72  ChIP 4994 
73  CKD 31523 
74  CLS 1457 
75  CM 18915 
76  CMECs 182 
77  CODD 45 
78  COPD 35352 
79  CRM1 194 
80  CS 38197 
81  CsA 7677 
82  DAI 2465 
83  DBT 2602 
84  DFS 18502 
85  DME 3284 
86  DMOG 300 
87  DpdtbA
88  DRS 2340 
89  DSS 11225 
90  EGFR 28574 
91  ELISA 47724 
92  EM 13662 
93  EPAS1 90 
94  EPR 9418 
95  ERBB3 19 
96  ESAs 1011 
97  EVs 9136 
98  FAK 4833 
99  FH 6373 
100  FID 1050