A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 112
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : RIP-seq
Long Form : RNA immunoprecipitation sequencing
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
lncRNAs 15389 
RBPs 2061 
HCC 65010 
UTR 5044 
AS 26251 
BC 23836 
ChIP-seq 1381 
CRC 39966 
lncRNA 6842 
10  RBM3 108 
11  sn 149 
12  A-to-I 311 
13  AAA 8745 
14  Ago2 442 
15  AR 31031 
16  Atx2 12 
17  BM 20555 
18  BPs 2026 
19  c-Met 80 
20  CACYBP
21  CCAR1 24 
22  CELF 79 
23  ceRNA 2631 
24  ChIP 5018 
25  circRNA 1459 
26  circRNAs 5552 
27  CLIP 705 
28  CLIP-seq 59 
29  CM 19036 
30  CNVs 3891 
31  CO 20369 
32  COPD 35531 
33  COX 10182 
34  CS 38461 
35  CSCs 7343 
36  EC 29676 
37  eCLIP 29 
38  EGFR 28698 
39  EZH2 1710 
40  FAK 4844 
41  GAS8
42  GCs 5420 
43  GEO 6541 
44  GFP 15761 
45  GOF 785 
46  GREs 183 
47  HCM 5650 
48  hESCs 2708 
49  HFD 13489 
50  HO-1 7780 
51  HPSCC 85 
52  IF 8644 
53  IGF2BP2 84 
54  IHC 21310 
55  ILF3 46 
56  IP 9083 
57  IPC 4032 
58  IRES 1979 
59  IRP2 97 
60  iTRAQ 1535 
61  LARP 51 
62  LINRs
63  Lsd1 15 
64  m1A 153 
65  m5C 333 
66  m6A 3284 
67  MCC 5369 
68  miR-15a 29 
69  miRNAs 33288 
70  MM 21900 
71  MNDCMs
72  mRNA 15662 
73  mRNAs 2278 
74  MTT 6411 
75  NB 5965 
76  NBT 1620 
77  ncRNA 950 
78  ncRNAs 3200 
79  NF90 54 
80  NMDAR 4014 
81  NPCs 3243 
82  NRVMs 248 
83  NSCLC 49330 
84  OS 89134 
85  PAR-CLIP-Seq
86  PCOS 13300 
87  PDX 2060 
88  PGCs 1445 
89  POP7
90  PPR 1684 
91  PRC2 1288 
92  pre-miRNA 76 
93  PTBP2 14 
94  PTPN23
95  qPCR 13480 
96  RASGs
97  RBP 2134 
98  RIP 3782 
99  RNAPII 1098 
100  RNAs 194