A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 126
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : STOCs
Long Form : spontaneous transient outward currents
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SR 14  19223 
Ca 12  7592 
RyRs 11  753 
STICs 53 
PKC 22307 
RyR 1412 
SMCs 4206 
PLC 6262 
TEA 4426 
10  VSMCs 5771 
11  ACh 13369 
12  CASMCs 80 
13  cat 1325 
14  IbTX 202 
15  SNP 23423 
16  VSM 2156 
17  2-APB 604 
18  4-AP 2130 
19  ASMCs 397 
20  ATP 16037 
21  DNP 3322 
22  Epac 442 
23  ER 58832 
24  ET-1 8673 
25  ICs 1686 
26  MA 12715 
27  MASMCs 24 
28  SEAs 90 
29  SMC 6608 
30  STHPs
31  VIP 10086 
32  2-MeS-ATP 13 
33  4 alpha-PDD 134 
34  8-pCPT-AM
35  A9C 34 
36  AKAP 207 
37  ALDO 627 
38  alpha, beta-MeATP 25 
39  alpha-SMA 5697 
40  AP 29003 
41  ASM 3435 
42  BA 11829 
43  BiMPTs
44  Bis I 20 
45  BKalpha 10 
46  cADPR 615 
47  CaM 3975 
48  cAMP 12167 
49  CAP 12011 
50  CAs 2240 
51  CBF 11473 
52  CCh 1061 
53  cGMP 4533 
54  ChTX 175 
55  CM 18915 
56  CNP 2314 
57  CPA 5752 
58  DO 5201 
59  EC 29481 
60  ECs 8885 
61  EDHF 881 
62  EFS 6433 
63  EYFP 296 
64  FDSs 59 
65  FKBP12.6 26 
66  FN 9504 
67  GDP beta S 31 
68  GI 25007 
69  GPSMCs
70  HF 37121 
71  IAA 5119 
72  IBMX 1675 
73  ICa 218 
74  Icaf
75  ICC-MY 31 
76  ICCs 3867 
77  Ini
78  InsP3Rs 10 
79  ISCU 33 
80  ISO 4807 
81  KCa 141 
82  KV 329 
83  LPC 2692 
84  LSCM 710 
85  MAs 956 
86  MBED 14 
87  MCA 9849 
88  miR-210 123 
89  MR 42335 
90  MT 16058 
91  MTCA 45 
92  MTMA 10 
93  mtROS 460 
94  NDGA 898 
95  NFA 536 
96  NKA 1559 
97  NO 67896 
98  NOS 11518 
99  NPPB 462 
100  OBS 545