A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 64
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SW
Long Form : step width
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SL 16  5968 
KAM 246 
OA 32769 
AP 26699 
GRF 1824 
ML 9474 
ST 13207 
CIM 1009 
COM 2699 
10  FPA 1308 
11  FW 2200 
12  LGs 419 
13  SSR 3800 
14  SWV 925 
15  ALZ 39 
16  AZ 838 
17  C. maxima
18  CAPS 1661 
19  CD 42999 
20  CS 33595 
21  CSSLs 124 
22  DS 14496 
23  DT 5912 
24  EC 25494 
25  ELS 1007 
26  ES 18500 
27  FL 6517 
28  FP 7525 
29  FT 5446 
30  HAM 928 
31  HDGM
32  HSW 64 
33  ICC 17536 
34  KAbM
35  KFM 86 
36  LRR 2068 
37  MAS 5716 
38  min 734 
39  MMC 6585 
40  MoS 110 
41  MS 64480 
42  MTAs 326 
43  pKAM 16 
44  pKFM
45  PVE 1428 
46  PVs 1164 
47  RIL 881 
48  ROM 9009 
49  SA 21172 
50  SDL 384 
51  SH 5760 
52  SLAF 41 
53  SLAF-seq 141 
54  SNPs 36273 
55  SP 21811 
56  SPM 3347 
57  SR 17525 
58  SS 17256 
59  SWT 372 
60  TL 4779 
61  WFN 38 
62  WS 3521 
63  WU 242 
64  yo 79