A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 162
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : THIP
Long Form : 4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo(5,4-c)pyridin-3-ol
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
GABA 47  17228 
P4S 24 
TD 10836 
CI 263981 
GABAAR 455 
WT 40342 
DG 5823 
DGGCs 35 
I4AA 22 
10  RR 48695 
11  SCN 5365 
12  4-PIOL
13  ACh 13162 
14  BZ 1500 
15  CACA 61 
16  CCI 6602 
17  DFMO 1330 
18  DHEAS 3136 
19  EEG 26292 
20  EtOH 3029 
21  GABAARs 328 
22  GABAR 109 
23  GAG 4204 
24  GVG 118 
25  IAA 4768 
26  LTM 1396 
27  LTP 9388 
28  MD 37023 
29  NNT 2341 
30  PTZ 2825 
31  REM 5889 
32  STM 4361 
33  TACA 65 
34  VB 1661 
35  1,4-BD 69 
36  2-MeTACA
37  3-APA 29 
38  3-MPA 108 
39  3alpha,5beta-P
40  3APS
41  3H-FNZ
42  a,d 228 
43  alpha-MPT 127 
44  AMPAR 884 
45  AOAA 290 
46  APP 9633 
47  APS 6137 
48  ASR 2343 
49  Aza-THIP
50  BDNF 16922 
51  BDZ 382 
52  BIC 2063 
53  BM 19489 
54  BMB 319 
55  BRB 780 
56  CA 27789 
57  CBF 11085 
58  CDP 1315 
59  CeA 1416 
60  CG 10558 
61  CGNs 361 
62  CIs 23665 
63  CNQX 941 
64  CTZ 311 
65  DA 29344 
66  deltaGABAARs
67  DHEA 4417 
68  DHP 1466 
69  DIV 746 
70  dlg 87 
71  dLGN 541 
72  dnc 36 
73  DpMcN
74  DR 12299 
75  DRG 9502 
76  DS 15283 
77  EOS 2090 
78  EPM 2750 
79  Eq 27 
80  FFA 7321 
81  FS-BCs
82  FZP 94 
83  GABAA 1410 
84  GAD 6082 
85  GAR 233 
86  GBL 496 
87  GBZ 23 
88  GERD 7233 
89  GH 21216 
90  GHB 1445 
91  GIS 4283 
92  GLDH 282 
93  GluR 332 
94  HPL 543 
95  IBD 24239 
96  IPC 3741 
97  IR 33373 
98  iso-THAZ
99  KCC 176 
100  KCC2 138