A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 179
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : VMN
Long Form : ventromedial hypothalamic nucleus
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
NE 13  19040 
GABA 12  17412 
PVN 12  5452 
LHA 11  886 
IIH 10  1378 
AMPK 10829 
GP 15213 
NO 66711 
ERalpha 5144 
10  nNOS 4048 
11  i.c.v 7676 
12  NPY 8674 
13  DA 29655 
14  GS 10356 
15  SF-1 841 
16  AR 29623 
17  ARC 3913 
18  DAB 1321 
19  DR 12669 
20  DVC 559 
21  ER 56991 
22  GI 23967 
23  RIIH 16 
24  VMH 1411 
25  AH 5572 
26  DIO 2002 
27  DMN 4294 
28  GCK 531 
29  GE 4542 
30  Gln 1825 
31  IR 35438 
32  Lz 42 
33  MPOA 901 
34  OT 6664 
35  POA 1600 
36  5,7-DHT 535 
37  5-HIAA 3593 
38  5-HT 7687 
39  ACC 12373 
40  AHA 2843 
41  Asp 1129 
42  BAT 5480 
43  BDNF 17224 
44  BNST 947 
45  CA 28498 
46  GAD 6171 
47  GD 7945 
48  Glu 3527 
49  GPER 557 
50  HE 9267 
51  IBAT 540 
52  IN 2333 
53  INS 2511 
54  LC 23037 
55  LC-ESI-MS 381 
56  MBH 1157 
57  ME 8152 
58  MPN 2529 
59  MPON 11 
60  Pir 83 
61  PRL 9812 
62  SCN 5431 
63  SUR1 223 
64  17beta-E 41 
65  2-DG 2331 
66  4CIN
67  AAVCre
68  alpha1-AR 142 
69  AM 12977 
70  AMG 745 
71  AMPAR 898 
72  ANP 7056 
73  AR-ir 22 
74  ARC-ME 27 
75  BBS6
76  BLA 2667 
77  BNDF 41 
78  BST 923 
79  BSTMA
80  BV 5254 
81  Cc 186 
82  CCD 5274 
83  CCK 5908 
84  CCKBR-expressing
85  CDMN
86  CE 16892 
87  Cg 220 
88  CNQX 941 
89  CO 19828 
90  CORT 2982 
91  CP 32451 
92  CPu 529 
93  CRH 4365 
94  CRR 604 
95  DbetaH 297 
96  DEX 8353 
97  DG 5928 
98  DHEA 4461 
99  DIO-prone
100  DOPAC 2757