A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 248
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : anti-TNF-alpha
Long Form : anti-tumor necrosis factor-alpha
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
IBD 29  25812 
CD 25  47069 
RA 24  64271 
CI 10  279940 
UC 10  20395 
AS 25656 
TB 33753 
ADA 5862 
CRP 36088 
10  DAS28 1260 
11  NSAIDs 13117 
12  OR 150895 
13  IFX 1160 
14  RR 51210 
15  LTBI 2542 
16  BD 14844 
17  CDAI 1328 
18  CNS 50406 
19  DMARDs 2219 
20  IL 65479 
21  JIA 3732 
22  MS 70381 
23  MTX 10825 
24  PSG 5004 
25  PSQI 4419 
26  AG 4731 
27  anti-IFN-gamma 18 
28  anti-NGF 46 
29  BASDAI 985 
30  BMI 94822 
31  CS 37650 
32  csDMARDs 289 
33  CT 129168 
34  DA 30076 
35  DKK1 1141 
36  ESR 10367 
37  HM 3827 
38  IL-10 7546 
39  IL-1beta 18584 
40  IL-6 32921 
41  LOR 533 
42  LPS 60738 
43  MCP-1 8036 
44  PBMCs 13868 
45  PsA 4329 
46  SES-CD 180 
47  SpA 2836 
48  SQ 1250 
49  TST 5186 
50  VDZ 135 
51  5-ASAs 32 
52  8-24months
53  Ab 3859 
54  Abs 2064 
55  ADAs 310 
56  ADE 1331 
57  ADMA 2868 
58  ADPKD 3148 
59  AFB 1981 
60  AGC 1487 
61  AGE 3221 
62  AGE-HSA 18 
63  AGE-MCM
64  aHR 4923 
65  AIEC 260 
66  ALG 1108 
67  allo-SCT 1252 
68  ANAs 415 
69  anti-CCP 590 
70  anti-IL-1beta
71  anti-IL-4
72  anti-IL-6 21 
73  anti-TGF-beta 10 
74  anti-VEGF 932 
75  aPLs 270 
76  ATBI 24 
77  ATG 2753 
78  AUC 53933 
79  BAL 10831 
80  BAP 1950 
81  BASFI 595 
82  BASMI 217 
83  BCC 4963 
84  BCG 7723 
85  BCVA 8651 
86  BM 20241 
87  BTS 727 
88  C. parrum
89  CBT 9717 
90  CD4 454 
91  CMC 7497 
92  CMT 4437 
93  COMP 1159 
94  Con A 8141 
95  CR 34025 
96  CRI 1755 
97  CS846 16 
98  CTCLs 202 
99  CTE 1528 
100  CXR 1444