A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 209
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : bDMARD
Long Form : biological disease-modifying antirheumatic drug
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
RA 85  63980 
TNFi 23  918 
MTX 14  10784 
csDMARDs 11  282 
ABA 10  8811 
CDAI 1319 
PsA 4307 
AS 25508 
OR 149775 
10  TCZ 841 
11  DAS28-ESR 134 
12  EULAR 1044 
13  cs 204 
14  DAS28-CRP 142 
15  LDA 4689 
16  TNF 36185 
17  ASAS 470 
18  CI 277768 
19  csDMARD 98 
20  ESR 10312 
21  RTX 1820 
22  axSpA 1037 
23  BASDAI 977 
24  HAQ 1731 
25  HAQ-DI 538 
26  IL-6 32756 
27  JAKi 122 
28  mTSS 104 
29  r-axSpA 43 
30  RCT 15177 
31  SDAI 366 
32  SpA 2824 
33  ACR 6004 
34  ADA 5835 
35  AE 9648 
36  ASDAS 245 
37  BSC 1382 
38  CCP 1811 
39  cDMARD 19 
40  CRP 35866 
41  CRRP 13 
42  ETN 412 
43  GC 27769 
44  GOL 80 
45  HR 103880 
46  HZ 1576 
47  IFN 24806 
48  IL-6R 873 
49  IR 36098 
50  IXE 49 
51  JIA 3709 
52  MDA 33679 
53  MI 37732 
54  MOA 1337 
55  NSAID 4712 
56  OPAL 88 
57  PBO 978 
58  PD 87030 
59  PS 29994 
60  PsARC 44 
61  QALY 4648 
62  RAPID3 112 
63  ROC 43669 
64  s.c 6978 
65  TB 33544 
66  tsDMARD 15 
67  US 32974 
68  6-MWT 153 
69  ABT 826 
70  ACEIs 1539 
71  ACPA 1085 
72  ACPAs 301 
73  AIIRD 33 
74  ANCOVA 2009 
75  anti-TNF 738 
76  ANZCTR 406 
77  ARBs 2599 
78  ARDs 307 
79  ASAS40 14 
80  ASCVD 2206 
81  BCRP 1322 
82  bDMARDs 581 
83  BiKeR
84  BPHS 49 
85  bsDMARDs
86  CDUS 426 
87  CEAs 258 
88  CHF 12535 
89  CKD 30681 
90  CLC 999 
91  cMMI
92  COMBO 41 
93  COMORA
94  CORRONA 32 
95  COVID-19 46866 
96  CREDIT 11 
97  csCMARD
98  CTD 3904 
99  CVD 37498 
100  DAS28 1269