A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 132
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : cfPWV
Long Form : carotid-femoral PWV
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PWV 43  4153 
baPWV 16  1367 
crPWV 44 
BP 46121 
CVD 34407 
HR 95336 
IMT 6942 
SBP 16293 
AIx 955 
10  CAD 31856 
11  CI 255548 
12  AS 23597 
13  OR 138094 
14  ABI 4724 
15  ABPM 2522 
16  ACS 16188 
17  AI 17161 
18  CAVI 641 
19  CCA 6461 
20  cdPWV
21  CIMT 3680 
22  CKD 27677 
23  CRP 33300 
24  CV 24912 
25  DC 20090 
26  faPWV 13 
27  HDL 19617 
28  PD 80899 
29  PP 15456 
30  TC 19942 
31  WBV 1343 
32  AAA 8168 
33  AAo 140 
34  AB 3943 
35  accPWV
36  ADP 5262 
37  AHI 6304 
38  AIxHR75
39  AoPWV 28 
40  aoPWVestim
41  APP 9488 
42  aPWV 222 
43  ARBs 2450 
44  ARIC 1670 
45  aSBP 33 
46  ASCVD 1775 
47  ASI 1310 
48  ASP 2295 
49  BA 10742 
50  BIA 2871 
51  BMI 87897 
52  bpm 1114 
53  CAI 2029 
54  cAIx 23 
55  CAPD 4473 
56  caPWV
57  CCQ 235 
58  cfASI
59  cfWV
60  CIs 22738 
61  CMR 7942 
62  CON 6584 
63  CPAP 6066 
64  cPWV 32 
65  CRC 34516 
66  cvPWV
67  DAo 90 
68  DBP 11182 
69  ECG 18530 
70  ECW 553 
71  EDV 1995 
72  ELISA 44926 
73  ESRD 13049 
74  ESS 5300 
75  FA 27684 
76  FPG 4511 
77  FR 5044 
78  FRS 1390 
79  ft-PWV
80  ftPWV
81  GFR 12224 
82  GWAS 11609 
83  Hb 13896 
84  Hcy 3693 
85  HDL-C 11559 
86  HIIT 1397 
87  hs-CRP 8220 
88  HTG 796 
89  IAD 805 
90  IBD 23427 
91  ICC 18149 
92  LDL 23951 
93  LDL-C 12790 
94  LDV 775 
95  Lha
96  LogCSS
97  LV 36306 
98  LVET 346 
99  MACE 7027 
100  MAP 25941