A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 1330
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : iPS
Long Form : induced pluripotent stem
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ES 412  19976 
ESCs 39  4234 
hES 38  557 
MEFs 38  2453 
EBs 35  1292 
EB 28  6958 
MSCs 28  22859 
RPE 28  13061 
PD 26  87030 
10  ESC 23  3786 
11  hESCs 20  2648 
12  NSCs 20  4118 
13  NPCs 19  3157 
14  SCNT 19  1406 
15  Ad 15  2533 
16  miRNAs 15  32499 
17  CSCs 14  7120 
18  LIF 14  4839 
19  MEF 14  1823 
20  ECs 13  8722 
21  GFP 13  15647 
22  RT-PCR 13  37824 
23  CMs 12  1833 
24  SCI 12  19990 
25  ALS 11  18823 
26  hiPS 11  122 
27  HSCs 11  8124 
28  PB 11  12527 
29  CNS 10  50126 
30  EMT 10  24642 
31  hESC 10  1387 
32  KLF4 10  829 
33  MI 10  37732 
34  AP 28518 
35  BMP4 1084 
36  DA 29965 
37  iPSCs 5519 
38  AMD 12042 
39  DE 6382 
40  DOX 12254 
41  HLA 13634 
42  mtDNA 12639 
43  ROS 83230 
44  RP 15211 
45  SB 7854 
46  ASCs 3384 
47  bFGF 8017 
48  DC 21080 
49  DCs 17281 
50  EC 28895 
51  FACS 4857 
52  HSC 6020 
53  NSC 2185 
54  PBMCs 13788 
55  RA 63980 
56  TFs 6399 
57  VEGF 40616 
58  AF 38009 
59  AFP 10437 
60  ALP 16060 
61  CF 28709 
62  CM 18540 
63  ECM 29742 
64  EGF 17908 
65  HLCs 288 
66  KO 11740 
67  miPS 13 
68  TTFs 83 
69  VPA 5644 
70  ASD 26329 
71  BMP 5850 
72  CRISPR 3319 
73  DMD 6937 
74  DMSO 8069 
75  EPCs 4120 
76  FGF 5372 
77  GSK-3beta 4046 
78  HD 31786 
79  HGF 7568 
80  HR 103880 
81  ICM 3181 
82  miRNA 11515 
83  PS 29994 
84  siRNA 13663 
85  TGF-beta 18875 
86  VSELs 202 
87  WT 41801 
88  AFS 1156 
89  AKI 15581 
90  ATRA 4918 
91  BBB 18097 
92  Bmp-2
93  BMPs 3074 
94  CB 9750 
95  CFTR 6440 
96  DCM 7491 
97  DS 15908 
98  FBS 4773 
99  FISH 19469 
100  HIFs 1133