A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 2878
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : iPSCs
Long Form : induced pluripotent stem cells
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ESCs 585  3943 
MSCs 191  20541 
hESCs 155  2564 
PD 127  78662 
PSCs 94  3301 
NSCs 86  3778 
Ad 84  2445 
ESC 78  3461 
ALS 73  17217 
10  NPCs 71  2858 
11  CMs 61  1623 
12  MEFs 61  2392 
13  PBMCs 50  12578 
14  RPE 49  12105 
15  HD 47  29591 
16  HSCs 46  7395 
17  iPSC 45  2352 
18  EBs 44  1247 
19  hiPSCs 42  1434 
20  MET 42  4551 
21  CNS 41  46289 
22  hPSCs 40  1221 
23  miRNAs 37  29220 
24  ASD 35  22918 
25  DA 34  28542 
26  HLCs 34  248 
27  ECs 33  7885 
28  ECM 32  26666 
29  ROS 32  73482 
30  EB 31  6537 
31  iPSC-CMs 30  153 
32  CRISPR 29  2722 
33  DMD 26  6349 
34  RA 26  59778 
35  AMD 25  11134 
36  HLA 25  12847 
37  MNs 25  1148 
38  SCI 25  18095 
39  BBB 24  16085 
40  NK 24  24118 
41  SCNT 24  1319 
42  ER 23  53666 
43  BM 22  18689 
44  CSCs 22  6304 
45  ES 22  18506 
46  WT 22  38625 
47  CM 21  16813 
48  iNSCs 21  90 
49  LIF 21  4654 
50  lncRNAs 21  11943 
51  mtDNA 21  11934 
52  HDR 19  2864 
53  hESC 19  1321 
54  HSPCs 19  1406 
55  PB 19  11770 
56  iMSCs 17  45 
57  mESCs 17  904 
58  SMA 17  9873 
59  SMCs 17  3943 
60  ALP 16  14648 
61  MHC 16  19356 
62  NPC 16  11915 
63  RP 16  13958 
64  AP 15  26721 
65  BMECs 15  522 
66  DS 15  14506 
67  HTT 15  1561 
68  KO 15  10642 
69  LRRK2 15  1158 
70  OA 15  32793 
71  TALENs 15  574 
72  CB 14  9008 
73  CNVs 14  3348 
74  EMT 14  21503 
75  KLF4 14  758 
76  MSC 14  7655 
77  NHEJ 14  2848 
78  NSC 14  2003 
79  TFs 14  5322 
80  AAV 13  5780 
81  ASCs 13  3089 
82  DE 13  5516 
83  FACS 13  4606 
84  FTD 13  3135 
85  HA 13  31643 
86  HDFs 13  569 
87  miRNA 13  10277 
88  PGCs 13  1345 
89  RT-PCR 13  35818 
90  XCI 13  638 
91  APP 12  9339 
92  BDNF 12  16218 
93  bFGF 12  7872 
94  BMSCs 12  5372 
95  EpiSCs 12  149 
96  GMP 12  1876 
97  mDA 12  183 
98  MEF 12  1732 
99  MN 12  6563 
100  MS 12  64534