A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 54
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : mSOD1
Long Form : mutant superoxide dismutase 1
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ALS 16  16804 
MN 6437 
MNs 1114 
WT 37651 
CNS 45310 
EAE 8288 
OB 4433 
ROS 71327 
AAV6 32 
10  AHCs 242 
11  alpha-GalCer 663 
12  AQP4 1860 
13  BrdU 6243 
14  CK 11074 
15  CNS and PNS 39 
16  CREB 5369 
17  Cxs 254 
18  DG 5424 
19  EAAT2 145 
20  fALS 27 
21  FMN 963 
22  GAPDH 2938 
23  GFAP 9295 
24  GJs 308 
25  GUDCA 31 
26  HD 29049 
27  HDACi 1520 
28  HIF-1alpha 5369 
29  IGF 6127 
30  IGFBP 1555 
31  iNOS 15720 
32  LPS 55076 
33  MDSCs 2265 
34  MOG 1677 
35  mSOD1-Tg
36  NKT 1396 
37  NMJ 1526 
38  non-Tg 101 
39  NPC 11642 
40  NPCs 2805 
41  NSCs 3698 
42  NTG 2619 
43  Nup62
44  RMS 6109 
45  SALS 540 
46  shRNAs 660 
47  SOD1 1568 
48  SVZa 41 
49  Tg 8044 
50  TG2 517 
51  VEGF 38187 
52  VPA 5171 
53  VS 4870 
54  wtSOD1 13